L’ESPORT ENTÉS COM EL FOMENT DE L’AMISTAT

VÍCTOR MANSANET      

 

 

El nou Simat ha de ser un símbol, però també un instrument útil per a fomentar l’associacionisme local i l’amistat, així com transmetre valors humans, com ara el respecte al rival, la disciplina, l’esforç i el sentit de la responsabilitat, entre d’altres. Només per això, ja s’ho val recuperar l’equip del passat per a llançar-lo cap a un futur esperançador, el qual espere que estiga coronat per l’èxit en la gestió i la pràctica esportiva.

Aprofite l’avinentesa per recuperar la memòria fèrtil d’un club important en la vida local, en la meua pròpia vida com a antic jugador, i que tantes alegries i satisfaccions ens ha deparat al llarg de la nostra infància i joventut. En eixa memòria ha d’anar impresa indefectiblement la figura i l’enorme treball d’Ángel Limón, el tio Pahíño, a qui m’agradaria dedicar aquestes lletres en senyal d’amistat i com a record d’una vida lliurada al CF Simat.

El bescantat deute públic. Sí o no?