FI DEL MALTRACTAMENT ANIMAL A TAVERNES

MARC CABANILLES             

Tavernes acaba de rebutjar en referèndum, els espectacles taurins i el “tir i arrossegament”. Un xicotet pas més en el camí de la societat en l’abolició d’activitats moralment vergonyoses.
Segons la Real Acadèmia Espanyola (RAE) el terme maltractament es defineix com la “acció i efecte de maltractar”; és a dir, “tractar malament a algú de paraula o obra”. Res canvia en aquesta definició, si aquest maltractament està dirigit cap als animals.
Les festes, on un element de diversió central és el maltractament d’animals, es basen en uns costums i tradicions aberrants que encara perviuen en multitud de pobles i ciutats. En molts actes festius es tortura i es dóna mort a animals, com és el cas dels espectacles taurins (“encierros”, vaquetes, corregudes…), o s’abusa i maltracta de forma irrespectuosa i cruel a rucs, cavalls, carners, bous, galls, etc.

El bescantat deute públic. Sí o no?