LA PRODUCCIÓ LITERÀRIA I AUDIOVISUAL DE LES FALLES DE GANDIA TÉ RECOMPENSA

La qualitat literària dels llibrets de falles, les emissions radioifòniques, els informatius i la qualitat artística de les portades, ha estat premiades per la Federació de Falles de Gandia, que any rere any troba més difícil decidir per part dels jurats a causa de l’augment de la participació i la qualitat de les produccions escrites i audiovisuals de les comissioins. .

 

Primer premi emissió: Falla Plaça Prado

Tercer premi emissió: Falla Beniopa

Quint premi emissió: Falla Vila Nova

Segon premi informatiu: Falla Plaça Prado

Quart premi informatiu: Falla Sagrada Família Corea

Primer premi Millor Portada de Llibret: Falla Plaça del Mercat

Tercer premi Millor Portada de Llibret: Falla Vila Nova

Segon premi Llibret Lluís Català: Falla Sant Josep Raval

Quart premi Llibret Lluís Català: Falla Sagrada Família Corea

La Safor Valldigna va destacar  a la Festa de les LLetres Fallers 2021