COMPROMÍS PRESENTA UNA PROPOSTA A FAVOR DE LES RELACIONS COMERCIALS JUSTES EN LA CADENA ALIMENTÀRIA

La Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària, en el seu article 15 disposa que el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi ambient i les organitzacions i associacions d’àmbit superior al d’una comunitat autònoma, representatives dels operadors de la producció, la indústria o la distribució, acordaran un Codi de Bones Pràctiques Mercantils en la Contractació Alimentària.

A aquest efecte aquest Codi haurà d’establir els principis sobre els quals han de fonamentar-se les relacions comercials entre els diferents operadors que intervenen en la cadena, a fi de facilitar el desenvolupament de les seues relacions contractuals, l’observança de les millors pràctiques en el desenvolupament d’aquestes relacions i la seua adequació a les normes i principis contemplats en l’article 4 de la mateixa llei. Així mateix, disposa que el Codi detallarà les pràctiques mercantils que fomenten relacions justes, equilibrades i lleials entre els operadors de la cadena alimentària.
El Codi ve a completar els principis contemplats en la Llei 12/2013, de 2 d’agost, sobre els quals han de fonamentar-se les relacions comercials entre els diferents operadors que intervenen en la cadena alimentària, a fde millorar el desenvolupament de les seues relacions contractuals i la garantia de les millors pràctiques en el desenvolupament de les mateixes.

Per tot l’exposat ha formulat les següents preguntes:

2. Des de la signatura de l’acord pel qual s’aprova el Codi de Bones Pràctiques Mercantils en la Contractació Alimentària, Quants productors, quantes empreses comercialitzadores i quantes empreses de les distribució s’han adherit a aquest Codi?Quina és la seua distribució provincial?

José Luis Planes nou Secretari Local de Més – Compromís per Xeraco