8 de maig, Dia Internacional del Becari

FERNANDO GÓMEZ GIL              

CEO de Training Experience S.L.

Un any més, celebrem un dia que commemora a un altre col·lectiu incomprès a Espanya: es tracta de gent jove, amb formació superior i idiomes que s’aproxima per primera vegada al mercat de treball sense que formalment la seua activitat estigui considerada una relació laboral.

A Espanya les estadístiques són desoladores: remuneració escassa o nul·la, poques beques, jornades llargues, destinacions inconexes als estudis cursats i negocis que s’aprofiten de l’obligatorietat curricular de les pràctiques per treure diners a la part més indefensa del mercat de treball.

Fernando Gómez, CEO de Training Experience, destaca que en el propi idioma, la paraula «becari» fa referència al terme «beca»: subvenció que rarament reben els mateixos; mentre que en altres idiomes els termes «trainee», «tirocinante», «praktikant», «stagiaire» al·ludeixen directament a l’entrenament o l’estada a l’empresa:

«Una plaça de pràctiques, s’ha de cobrir en vistes al futur de l’empresa, ja que la captació de jove talent, sobretot si ve d’un altre país, és clau en la projecció internacional i en l’adaptació a un mercat canviant i ultracompetitiu.«

Per fortuna, alguna cosa està canviant en la concepció clàssica del becari que tenim a casa nostra, gràcies en part a la incorporació dècades enrere de les pràctiques dins el programa Erasmus. En l’estudi d’impacte sobre aquest programa publicat per la Comissió Europea el 2014, apareix que el 64% dels empresaris enquestats donava major responsabilitat als titulats amb experiència internacional. A més l’informe també destaca que el 77% dels antics alumnes Erasmus, una dècada més tard tenia una feina amb components de direcció i una taxa d’atur un 23% inferior respecte als que no.

La crisi va limitar la capacitat d’internacionalització i inversió en I+D de molts negocis clàssics, i gran quantitat d’empreses de base tecnològica van aprofitar els avantatges de comptar amb programes europeus i amb això, han redefinit el concepte de pràctiques com una tasca de captació i formació de talent, que a més facilita la conciliació entre formació, treball i estudis, generant unes vacants de qualitat que potencien l’ocupabilitat internacional dels nous graduats, alhora que l’empresa amortitza el temps invertit en la mentorització i incorpora aquesta sàlvia nova al seu model de negoci.

«El gran repte per a la següent dècada, és que als huits de maig vinents, quan tornem a tractar sobre becaris, parlem d’una altra realitat, ja que si Espanya no assimila aquest talent quant és la primera destinació d’estudiants Erasmus: estarem desaprofitant aquest primer contacte amb el treball qualificat, cosa que els països de referència del nostre entorn sí que fan i que repercuteix positivament en la seua economia, la seua demografia i en tota la seua estructura social. «

En Training Experience com agència de reclutament, fa anys que treballen sota els estàndards de qualitat de la UE, donant suport SaaS a centres acadèmics de tot el món per enllaçar el millor talent internacional amb empreses espanyoles i de la resta d’Europa. A més, també col·laboren amb programes pilot governamentals com el «Currículum Anònim» per eliminar barreres d’entrada al mercat laboral i assessoren gratuïtament a estudiants i acabats de graduar en l’obtenció d’ajudes i beques com Erasmus +, Eurodissey, les Marie Curie i recentment les PICE de Cámara València entre d’altres.

Et Pot Interessar