17.6 C
Gandia
Dimecres, 28 febrer, 2024

Xeraco apunta que serà el jutjat el que resoldrà la delimitació de la platja de l’Auir

– Xeraco defensa el seu PGOU i apunta a la Justícia com a via per a decidir la delimitació de la platja de l’Auir

Els membres del Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Xeraco es van reunir aquest dimecres, 17 de març, per abordar les al·legacions que s’han presentat al Pla General d’Ordenació Urbana que es va sotmetre a informació pública el passat mes de gener amb les modificacions substancials incorporades a la versió final.

Aquest Pla General d’Ordenació Urbana, que es porta treballant des de l’any 2001, va enfrontar en els seus orígens als mateixos socis de govern dels dos ajuntaments Partit Socialista i Compromís, tant de Xeraco com de Gandia. No obstant això, des del consistori continuem treballant des del diàleg per avançar en la solució a aquesta problemàtica.

Cal recordar que el juliol de 2018, l’Ajuntament incoa formalment un expedient de fixació d’amollonament entre els dos termes municipals a la zona de la platja de l’Auir. Se cita l’Ajuntament de Gandia per a alçar l’acta i s’inicia un procediment sobre aquesta qüestió territorial de delimitació i de fixació de metes. Un procediment administratiu en el qual van intervindre l’Institut Cartogràfic Valencià, l’Institut Geogràfic Nacional i la Direcció General de la Conselleria d’Administració Local.

Aquest procediment administratiu es troba en marxa i, a hores d’ara, la documentació es troba pendent dels treballs de l’Institut Geogràfic Nacional i, a més, hi ha un procediment judicial sobre aquesta qüestió territorial que inicia Gandia en un primer recurs contenciós administratiu que s’interposa contra aquest acord de ple d’incoació de procediment d’amollonament que ha estat inadmés a tràmit en primera instància pel Jutjat del Contenciós administratiu; al que Gandia interposa un recurs d’apel·lació contra aquesta decisió judicial que està pendent de resoldre.

Al marge d’aquests procediments, l’Ajuntament de Gandia ha presentat al·legacions al PGOU en el qual l’Ajuntament de Xeraco ha marcat la delimitació atenent plànols i delimitacions oficials. En aquest sentit, el document d’al·legacions recull dues fulles dirigides a la qüestió territorial, a la delimitació d’espais; i la resta de les 12 fulles a qüestions formals i procedimentals que no afecten els interessos i competències com a administració pública confrontant.

L’Ajuntament de Xeraco el té ja en mans dels serveis jurídics i tècnics que estudiaran la viabilitat d’incorporar en aquesta versió de Pla General o, si és procedent, deixar-lo en mans de la decisió final dels organismes i tribunals competents.

L’alcalde, Avelino Mascarell, ha defensat el PGOU del municipi desenvolupat atenent a informació nacional i autonòmica i ha assegurat que serà la justícia la que finalment decidisca la delimitació. Malgrat això, allarga la mà a l’Ajuntament de Gandia per dialogar i arribar a consensos a través del diàleg. “No volem conflictes. En l’actual govern local, tenim altres maneres de procedir que no passa per la bèl·lica. M’oferisc a dialogar i estic a disposició del govern gandià”.

Articles relacionats