12.8 C
Gandia
Dimarts, 5 desembre, 2023

Una nova ordenança regula els usos i costums del camp a l’Alqueria

Després de ser aprovada pel Consell Agrari local, l’ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa ha aprovat recentment en sessió ordinària la nova ordenança reguladora municipal per a la protecció del camp, que entrarà en vigor en el termini de quinze dies a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP).

El document recull un total de 41 articles dividits en onze capítols. Es tracta d’una ordenança que regularitza els usos i els costums de l’àmbit rural que es practiquen al terme municipal adequats al marc social actual.

El primer capítol fa referència al servei de vigilància i explica les funcions de vigilància que ha de realitzar la policia local. El segon capítol al·ludeix a la normativa de les distàncies i obres intermèdies per a determinades construccions i plantacions, així com als tancaments de finques. El tercer capítol, dedicat als animals i a l’apicultura, exposa la normativa a seguir pel que fa als gossos, a la caça, a la pol·linització creuada i a l’apicultura. El capítol quatre regula les distàncies de separació per a la plantació d’arbres.

Pel que fa a les construccions agrícoles, el capítol cinc inclou la normativa per a les construccions de reg, cases d’apers, hivernacles i cremadors. Així mateix, l’ordenança incorpora un capítol (el número sis) dedicat a la regulació, classificació, propietat i conservació dels camins municipals.

Les prohibicions, deures i drets dels propietaris es recullen en el capítol set de l’ordenança municipal del camp. El capítol huit descriu les regulacions a seguir pel que fa als focs i cremes de restolls, i que inclou la normativa, el calendari i prohibicions sobre este apartat.

El capítol número nou apunta a la propietat, la neteja i al manteniment dels marges, i el número deu a la comercialització dels productes del camp. Per últim, l’ordenança també fa esment a les infraccions, sancions i procediments en cas d’incomplir les regulacions que s’hi inclouen.

Salvador Femenia, alcalde de l’Alqueria de la Comtessa afirma que “l’Ajuntament ha col·laborat amb el Consell Agrari local amb l’objectiu de marcar unes pautes actualitzades als nostres dies per fer funcionar d’una manera més eficaç la vida del camp amb la nova ordenança municipal per a la protecció del camp de l’Alqueria de la Comtessa. D’esta manera, esperem i confiem que els propietaris de les terres seguisquen estes regulacions pel bé comú”.

El ple aprova la creació d’un banc de terres

L’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa també ha donat el vistiplau a la creació d’un banc de terres, que prèviament estava aprovat pel Consell Agrari local. Esta iniciativa de la Diputació de València té com a objectiu reduir i pal·liar l’abandó de parcel·les rústiques, així com els problemes ambientals derivats d’esta deixadesa.

Articles relacionats