QUINES RETALLADES MÉS QUEDEN PER CONÈIXER?

DIARI SERPIS       

Fa uns dies es va conèixer per una denúncia de l’oposició que el servei de Bibliobús havia estat eliminat setmanes enrere sense que s’haguera fet cap anunci, i sense saber si el servei es reposarà o no amb menor freqüència, o si es mantindrà als mesos de màxima afluència de turistes i residents a la platja, on la biblioteca mòbil feia tres parades sis dies a la setmana. 

Ara, trenta-dos dies després, els ciutadans coneixen que l’Oficina Jove de Gandia deixa de ser una concessió i es gestiona amb personal propi, encara que segons el PP el servei ha ser eliminat amb efectes a l’u de gener, una vegada conclòs el contracte de l’empresa que prestava el servei amb una concessió que tenia un cost de 80.000 euros anuals, sense que hi conste, segons el partit de l’oposició, cap document que formalitze la cessió de competències de l’Oficina Jove a l’Ajuntament.

Del que no s’informa amb antelació és dels serveis que van a ser suprimits o minvats. A termini vençut el ciutadà va assabentant-se de forma dossificada de que un o altre servei ha estat eliminat o reduït, i sempre amb fets consumats. 

El bescantat deute públic. Sí o no?