19.1 C
Gandia
Dissabte, 4 febrer, 2023

Preguntes i respostes de les mesures de mobilitat de l’Estat d’Alarma

La Policia local de Gandia ha editat un seguit de preguntes i respostes sobre la mobilitat en aquest estat d’alarma, :

Pregunta – P: Puc desplaçar-me al meu lloc de treball amb bicicleta?
Resposta – R: Sí, sense cap problema. Si bé seria recomanable portar algun document que justifique el desplaçament (certificat de l’empresa, targeta d’empleat, etc.)

P – Es pot eixir a baixar al gos?
R – Sí. Sempre que es faça en els voltants del domicili. No es pot anar a passejar a l’animal a la platja o a la muntanya, si no és que el seu domicili està a escassos metres d’aquests llocs.

P – Volia saber si una fàbrica pot obrir amb l’aplicació de l’Estat d’Alerta i per tant els empleats podem anar a treballar a aquesta fàbrica.
R – Sí. És convenient que els empleats i personal directiu porten algun document o identificació que indique el domicili de l’empresa.

P – Per als quals hem de treballar. Podemos portar als xiquets a casa els avis? Hi ha algun problema a portar-los al matí i recollir-los a la vesprada? Aniríem en transport públic, és la nostra única manera de transport.

R– Poden fer-ho sense més limitació que sempre que siga possible que siguen acompanyats per un només dels cònjuges. Igualment poden utilitzar el transport públic. Intenten guardar distància de seguretat.

P – Puc tornar a casa després d’estar el cap de setmana cuidant a una xiqueta perquè els seus pares porten fent hores a l’hospital?
R – Pot fer-ho sense problemes. I de les gràcies de la nostra part a aquests pares.

Entre tots junts podrem amb el virus.

P – Jugar en les pistes esportives, zones de jocs, gimnasos oberts a l’aire lliure es pot?
R – No es pot. Ni en les públiques ni en les privades. En el cas d’instal·lacions esportives a l’interior de comunitats de veïns, serà responsabilitat del President de la Comunitat evitar que aquestes pistes o instal·lacions (pistes de pàdel, tenis o piscines) siguen utilitzades. En cas que no es complisca aquesta prohibició seran les Forces i Cossos de Seguretat les que procedisquen al seu precinte.

P – Soc repartidor de…, autònom amb el meu propi cotxe i volia saber si puc anar a treballar. Supose que sí que podria perquè el comerç online està exempt de les restriccions veritat?
R – Sí que pot desplaçar-se a entregar les comandes, sempre que aquests desplaçaments estiguen justificats mitjançant els corresponents albarans o notes de lliurament, siguen en paper o digitals.

P – Es pot acudir a esglésies o llocs de culte d’altres religions?
R – Les misses han quedat suspeses per la Conferència Episcopal en tota Espanya. Igualment s’han tancat les mesquites

P – Al lloc on trauré el meu gos van altres persones què faig?
R – Mantinga distància de seguretat amb les persones. Encara que els animals no transmeten la malaltia procure no tocar els d’altres persones, ni que aquestes acaricien al seu. I passege-ho seguint les normes.

P – Els meus pares són majors, puc portar-los la compra demà si necessiten alguna cosa?
R – Pot fer-los i portar-los la compra sense problemes, sempre que ho faça i la porte a casa dels pares una persona sola. Igualment es pot fer de tal forma a aquells veïns que siguen persones majors i ho necessiten Siguem solidaris amb els nostres majors, entre tots podrem amb el virus.

P – Els comercials de recorregut nacional podem traslladar-nos o ens quedem en l’empresa?
R – Tot dependrà dels productes que comercialitze la seua empresa. Si són aliments o productes de primera necessitat podrà traslladar-se sempre que d’una forma o una altra es justifiquen les visites a clients que té programades. Si no són d’aquesta classe de productes, no podrà traslladar-se i haurà d’estar al que indique la seua empresa. Tinga en compte que els establiments que no venguen aliments o
productes de primera necessitat i aquells que no estiguen recollits donen el Reial decret pel qual es dicta l’Estat d’Alarma, estaran tancats.

P – Jo estic tornant d’un altre país amb cotxe bàsicament per la declaració de l’Estat d’Alarma, supose que no passarà res sobre aquest tema no?
R– Si Vosté té el seu domicili a Espanya i el pot justificar no ha de tindre problema per a circular i arribar al seu domicili. Que tinga bon viatge.

P – Utilitze un carril bici de Gandia, Platja o terme per a acudir al treball puc continuar fent-ho?
R– Mentre siga per a desplaçament justificat que puga acreditar si, no per a realitzar esport a l’aire lliure. Gràcies.

P: Viu en XXXXXX i treball en YYYYYY, però he de portar al meu fill xicotet a casa dels avis que està a Gandia podré fer-ho?
R – Sí. Però serà necessari que puga justificar aquests desplaçaments. En el seu cas haurà de portar:
1. El seu DNI on conste el seu domicili en XXXXXX.
2. Un document en el qual consten les dades de l’empresa i la seua pertinença com a treballador a aquesta, telèfon contacte.
3. Un document que justifique el domicili, en aquest cas, dels avis, que pot ser rebut de l’aigua, llum, o similar.
Quant més documents s’emporten per a justificar aquests desplaçaments molt millor i que puguem comprovar la seua veracitat.

P – He d’eixir de la ciutat en breu i en tindre una motocicleta volia passar la ITV abans d’anar i deixar-li-la a un familiar com ho faig?
R – Els tràmits administratius s’han suspés i s’interrompen els terminis en tant dure l’Estat d’Alarma. En el moment que isquem d’aquesta situació, que entre tots eixirem, li ho assegurem, podrà anar a passar la ITV. Si Vosté no pot fer-ho, de manera personal, podrà fer-ho el seu familiar amb una autorització seua i portant els documents necessaris per a realitzar la ITV.

P – Treballe en la construcció i estem fent una obra en una zona fora de València i on no arriba el transport públic. Puc anar amb el meu cotxe?
Així mateix ve amb mi un company que no té cotxe, pot continuar fent-ho?
R – Pot traslladar-se al lloc on s’està fent l’obra, però justifique d’alguna manera aquest desplaçament (certificat de la constructora, arquitecte, etc.)
Quant al seu company que intente arribar al lloc més pròxim possible en transport públic i a partir d’ací o en cas de no ser possible que vaja en el seu cotxe i procurant mantindre la major distància de seguretat entre tots dos i amb el cotxe ventilat.

P – Ha mort un familiar, puc anar al tanatori i posterior inhumació i/o incineració?
R – Familiars directes fins i tot així, consulte amb l’empresa funerària abans de desplaçar-se per si hi haguera algun tipus de restricció. En cas que no hi haja restricció pot fer-ho justificant d’alguna manera aquest desplaçament (per exemple, porte el telèfon del tanatori i si és necessari justificar davant la Policia, efectue una telefonada i que els companys comproven). Intentem col·laborar entre tots.

P – Visc fora de Gandia i he d’acudir a casa dels meus pares que són majors i en situació de risc. Ells sí que viuen en aquesta ciutat a portar-los medicaments Puc fer aquest desplaçament, i com podria justificar-lo?
R – Pot realitzar el desplaçament sense problemes. Únicament, en cas que li ho sol·liciten les Forces i Cossos de Seguretat, hauria de justificar-ho d’alguna manera, per exemple, amb la recepta, que estarà a nom dels seus pares, i algun document del domicili d’aquests. En cas que no dispose d’aquest últim els companys de Policia o Guàrdia Civil podran realitzar comprovació del domicili dels seus pares a través de l’operador de 091, 092 de PLG o de CNP. Per a pròxims dies li recomanem obtindre un document que justifique el domicili dels seus pares. I li desitgem que es milloren.

P – Soc comercial i treball per a un magatzem de lampisteria puc continuar visitant als meus clients?
R – Li recomanem que en la mesura que siga possible efectue les seues visites de manera telemàtica, i en cas que no puga que les programe amb els seus clients, tenint en compte si ells exerceixen la seua activitat, que no podrà ser de venda dels seus productes, excepte casos de força major, i sí de reparacions. Amb l’agenda degudament programada podrà justificar els seus desplaçaments.

P – Poden anar dues o més persones en un mateix cotxe per a desplaçar-se al treball.
R – Li recomanem que no utilitzen el mateix cotxe. És preferible usar diversos vehicles o que usen el transport públic aquelles persones que no disposen de vehicle.

P – Si he de portar a una persona, al seu domicili amb cotxe puc?
R – Si aquesta persona es troba en aquests moments en el seu domicili i no existisca forma que torne al seu domicili en transport públic pot fer-ho. En cas que no es trobe amb vosté diga-li que evite el desplaçament.

P – Es pot anar als parcs a passejar al gos?
R – No. Els parcs romanen tancats encara que físicament és impossible. Faça-ho en els voltants del seu domicili.

Articles relacionats