16.7 C
Gandia
Dijous, 23 maig, 2024

Només un 8% de la població rebutja vacunar-se

– La població confia que la generalització de la vacunació ajudarà a millorar la pressió assistencial, la recuperació de l’economia i de la vida social, no obstant això, no creuen que aquesta es produïsca abans de 2022.

– Considera que el procés ha sigut poc transparent i que les farmacèutiques han de ser responsables en cas que es produïsca algun problema amb la vacuna.

– El 62% dels quals rebutgen vacunar-se ho fa per por dels possibles efectes secundaris Les persones que han patit un cas pròxim (familiars o amics infectats), els qui es consideren més ben informats, i aquells amb major nivell educatiu mostren major disposició a vacunar-se.

En una situació d’incertesa davant les vacunes contra la COVID-19, en la qual es perceben sensibilitats de tota mena respecte a la vacunació, els seus efectes, etc., l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha realitzat una enquesta en línia amb una mostra de 1.000 persones entre 18 i 74 anys representativa de la població espanyola quant a gènere, nivell d’estudis i distribució geogràfica. Tot això en un marc més ampli dins d’una enquesta europea.

L’enquesta mostra que existeix un alt grau d’acceptació de la vacuna, el 82% ha indicat que es vacunaria. No obstant això, un 31% d’aquestes persones preferiria esperar a veure els efectes de la vacuna en uns altres. I és que els espanyols consideren que, encara que han rebut bastant informació sobre la seua eficàcia, no estan prou informats respecte als possibles efectes secundaris i el procés de desenvolupament i autorització de la vacuna.

L’enquesta d’OCU revela que existeixen diverses variables que augmenten la predisposició a vacunar-se: aquells que tenen familiars o amics en grups de risc, però sobretot aquells que han perdut familiars o amics a causa de la pandèmia mostren major intenció de vacunar-se. De la mateixa manera, com més gran és el nivell d’estudis i la percepció de sentir-se informats major és la predisposició.

TE VACUNARAS NP

No obstant això, un 9% de la població espanyola indica que no estaria disposada a vacunar-se immediatament ni tan sols en el cas que la vacuna fora obligatòria. Les causes que generen el rebuig i els dubtes sobre la vacunació immediata són: la por als efectes secundaris (62%), la no pertinença a un grup de risc (38%) i la falta de confiança en el procés de desenvolupament i aprovació de les vacunes (27%).

POR QUE NO NP

Quant a l’efectivitat, el 54% entén que la vacunació serà molt o totalment efectiva a l’hora de reduir els símptomes i conseqüències per a la salut de la COVID-19. Aquesta percepció es redueix dràsticament en relació amb les noves variants del virus: únicament el 36% dels enquestats considera que seran molt o totalment efectives en aquests casos.

Una dada que sorprén en la nostra enquesta és el fet que un 12% crega que hi ha un elevat risc de patir efectes adversos greus amb les vacunes. Entre els qui no estan disposats a vacunar-se el percentatge és encara major (31%).

La transparència al llarg del procés de vacunació també és una preocupació dels ciutadans, que perceben que tant els governs com les farmacèutiques podrien haver fet més en aquest camp. Aquesta és una reivindicació d’OCU que ja hi ha trasllat a les autoritats en diferents ocasions. Dos de cada 3 enquestats considera que les farmacèutiques haurien de ser responsables dels problemes que poguera haver-hi amb les vacunes. De fet, quasi la meitat de la població (44%) considera que el procés de desenvolupament i aprovació de les vacunes ha sigut massa ràpid.

Quant a la idea de “tornar a la normalitat”, 3 de cada 4 enquestats consideren que no es restablirà l’economia abans del 2022 i que les màscares han vingut per a quedar-se -almenys fins a aquest mateix any-. D’altra banda, al voltant del 75% els enquestats sí que creu que la vacunació serà molt o extremadament important tant per a la recuperació de la vida social com per a mitigar la càrrega en el sistema de salut.

Articles relacionats