L’ADN del lloro

Joan-Francesc Peris              

Els Verds de Gandia

Simplement, amb saber el DNI i la data de naixement d’alguna ciutadana o d’algun ciutadà de Gandia, ja es pot votar en la web dels Pressupostos participatius habilitada per l’Ajuntament. És de suposar que ningú es farà passar per ningú encara que poguera: açò seria un greu delicte, no? Com menys, per posar un exemple, no seria ètic usar el DNI i data de naixement dels meus familiars, veritat?
Però si no es garanteix que ni puga haver-hi delicte ni falta d’ètica, ens trobem davant un sistema de votació i consulta amb la credibilitat que cadascú vulga donar-li, i ací ho deixe.
No obstant açò, quan parlem de tan sol 200.000 euros per a l’últim any de Govern de l’actual corporació del PSOE i Més Gandia, d’una proposta que arriba amb tres anys de retard, doncs tampoc passa res si atenem al total del Pressupost Municipal que contempla 81,2 milions de despeses. Parlem de la xocolata del lloro, més gest que intenció quan ja és a punt de sonar la campana.
D’altra banda, més que entrar a valorar com s’han seleccionat les propostes que podríem votar, seria interessant saber quantes d’elles estaven incorporades o no en els programes electorals dels partits del Govern encara que se suposa que cap, o no tindria sentit preguntar per elles. El que volem dir és que, com a element corrector de deficiències o davant noves necessitats, estaria bé preguntar, encara que es faça d’aquesta forma, per propostes no votades pel conjunt de la ciutadania, amb cens i garanties, en unes eleccions locals.
Per posar un exemple, la proposta 19 dels Pressupostos participatius, la de crear un registre d’animals i el seu ADN, una cosa que ja han proposat altres ajuntaments governats pel PSOE, com Mislata o Alcoi, figurava en algun programa electoral?
Doncs bé, si resulta que ix guanyadora, tindrà la legitimitat que cadascú vulga donar-li però es podrà dir que ha sigut la preferida per algunes veïnes i per alguns veïns de Gandia.
És una proposta, aquesta de l’ADN, limitada i confusa, que parla de crear un registre d’animals i, entre parèntesis, especifica «principalment gossos». Quines altres espècies d’animals seran registrades? S’inclouran, com a mínim, totes aquelles espècies d’animals per a les quals s’exigia tenir recinte especialitzat en la contracta del servei de recollida d’animals? Suposem que sí, però en la proposta no està reflectit.
I dèiem que es tracta d’una proposta limitada perquè caldria tenir més aspiracions i crear un registre de persones i el seu ADN per a combatre a gent sense civisme que, a diferència dels animals, sí que sap que el carrer, els portals, els parcs o qualsevol espai públic no són aptes per a realitzar deposicions o orinar encara que ningú ho veja. Per cert, per als excrements d’animals no registrats, cridarem a la patrulla canina o a Sherlock Holmes?

Et Pot Interessar