15.1 C
Gandia
Dimecres, 30 novembre, 2022

La Generalitat dictaminarà si s’autoritza la modificació del Pla parcial de la Colònia Ducal

· Abans el plenari hi haurà d’aprovar la proposta per majoria absoluta per poder donar trasllat a la Comissió Territorial d’Urbanisme.

• La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat considera que es tracta d’una modificació estructural i, per tant, ha d’obtindre el vistiplau definitiu de la Comissió Territorial d’Urbanisme, en cas que la proposta presentada per una empresa per a construir-hi un hotel continue avant i obtinga l’aprovació del Plenari.

• Dilluns passat va finalitzar el primer termini de consulta pública, al qual s’hi han presentat 34 al·legacions, majoritàriament de particulars. Més 3.000 persones han visitat el fòrum de participació creat a la web municipal i 63 han manifestat la seua opinió.

• A partir d’ara, s’iniciarà l’estudi tècnic i jurídic de la proposta i de les al·legacions.

• Josep Alandete: “Hem d’estar orgullosos de la reacció ciutadana, que ha demostrat que és responsable i té ganes de participar en la presa de decisions que afecten la ciutat”.

El vicealcalde i regidor delegat d’Urbanisme Josep Alandete, ha comparegut aquest matí en roda de premsa per tal d’informar del resultat de la consulta pública, que va finalitzar dilluns passat, prèvia a la proposta de modificació del Pla parcial en una parcel·la de la Colònia Ducal presentada per una empresa amb l’objectiu de construir-hi un hotel.

Alandete ha recordat que, “a més de ser un preceptiu legal, la voluntat del govern del Serpis és promoure un urbanisme participatiu i transparent, incentivant la participació ciutadana”. Així, el fòrum de participació habilitat al web municipal ha rebut més de 3.000 visites i 63 persones hi han manifestat la seua opinió sobre el projecte. “Per tant, hem d’estar orgullosos de la reacció ciutadana, que ha demostrat que és responsable i té ganes de participar en la presa de decisions que afecten la ciutat”.

Paral·lelament, també ahir va finalitzar el primer termini d’al·legacions a la proposta de modificació del Pla parcial de la Colònia Ducal. S’han presentat 34, que seran estudiades i incorporades a l’estudi jurídic i tècnic de la proposta que s’inicia a partir d’ara. Els funcionaris municipals avaluaran si s’hi compleix o no amb els requisits tècnics i legals i emetran un informe al respecte.

En cas de continuar endavant, s’iniciarà un nou procés d’estudi i avaluació ambiental, on la ciutadania podrà tornar a participar, abans d’aprovar-se o no per la majoria absoluta del plenari municipal.

La Generalitat tindrà l’última paraula

Paral·lelament al procés de participació pública, l’Ajuntament va realitzar una sèrie de consultes tècniques a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. Així, en primer lloc, l’administració autonòmica considera que la modificació proposada per la mercantil és estructural. Això significa que no serà prou amb l’aprovació del plenari i caldrà el vistiplau definitiu de la Comissió territorial d’urbanisme depenent de la Conselleria.

La Generalitat també ha respost sobre la forma de materialitzar la compensació de sòl dotacional públic per part de la promotora. Haurà de fer-la efectiva en l’àmbit d’actuació del mateix del projecte.

Articles relacionats