HIROSHIMA I NAGASAKI, 70 ANYS D’IGNOMÍNIA

JOAN LLUÍS SOLER                        

Aquesta setmana es compleixen 70 anys del bombardeig nuclear d’Hiroshima i Nagasaki, ordenat pel president dels Estats Units Harry S. Truman. Els atacs es van efectuar el 6 i el 9 d’agost de 1945 i van causar la mort de 246.000 persones, civils en la seua gran majoria.

 

Els Verds hem arreplegat el testimoni del pacifisme com a mètode de lluita rebel de persones com Gandhi i Petra Kelly i la de tots aquells que posen per davant la lluita contra les guerres, contra totes les guerres perquè no hi ha guerres justes, el respecte i la compassió per l’altre…

Els Verds plantegem la solució de qualsevol conflicte utilitzant paradigmes al marge dels utilitzats –i que es plantegen moltes vegades com a irresolubles- de fronteres, estats, nacionalismes, pobles…

Per açò, i en aquest terrible aniversari d’una massacre de persones per un bombardeig nuclear, hem de cridar ben fort i rebel·lar-nos contra la guerra i comprometre’ns radicalment per la pau, sabent per què es produeixen les guerres, a qui beneficien i quina ideologia les sustenta.

El bescantat deute públic. Sí o no?