EL PP DEMANA QUE EL PRESSUPOST DE GANDIA INCLOGA UNA PARTIDA PER A UNA AUDITORIA EXTERNA

El PP de Gandia ha fet públic el seu posicionament polític, després de la Comissió d’Economia, Hisenda i Polítiques Econòmiques celebrada este dilluns, del que ressalta la seua intenció de que el pressupost de 2016 incloga una partida per a contractar una auditoria externa sobre els darrers dos mandats municipals. 

Toni Abad, membre de la comissió en representació del Grup Municipal Popular, entçen que una auditori externa “és necessària per realitzar una diagnosi dels últims dotze anys i que ajudarà a descarregar de treball als funcionaris del Departament d’Intervenció, així com a complementar les auditories internes que es realitzen, fruit de la funció fiscalizadora d’aquest departament”.

 

Els populars consideren irrenunciable aquest punt i per això, recorden al Govern de Gandia, que en favor de la transparència, “no hi ha motiu algun per dir que no. S’ha externalitzat serveis, com els Serveis Jurídics (per intentar danyar al PP), i en canvi ara al·leguen no tenir diners per pagar una auditoria externa. No ens valen aquestes excuses. Un altre exemple, és la incorporació recent a través d’una comissió de servei d’un alt funcionari en el Departament d’Urbanisme. Tenen diners pel que volen”.

Finalment, els populars deixen en evidència la “incongruència” de PSOE i Més Gandia, que van anunciar en campanya la realització d’una auditoria externa, i una vegada, al govern han matisat la seva postura, per referir-se simplement a la necessitat d’auditar (internament, és a dir, a través dels funcionaris de la casa).

Impossibilitat de fer auditories externes

El govern local ha contestat al PP que la Intervenció Municipal de l’Ajuntament de Gandia s’ha reiterat en que els ajuntaments no poden encomanar auditories externes, basant-se en el que diu el Tribunal de Comptes i una sentència del Tribunal Constitucional. En cas de realitzar-se, els informes externs serien reparats de legalitat per l’Interventor mateix. Així, seran els habilitats nacionals els que donen constància de l’estat dels comptes durant el període acordat i redacten els informes preceptius. “La realització de l’auditoria pel propi personal de l’Ajuntament és imprescindible perquè els tribunals de justícia i el propi Tribunal de Comptes ha sentenciat que la manifestació tècnica de l’activitat d’auditoria està encomanada per la Llei als funcionaris públics, tant en l’àmbit estatal com en l’autonòmic o el local, per la qual cosa els òrgans que tenen atribuïda la realització de les auditories en les Entitats Locals són els funcionaris públics, en aquest cas, són funcions reservades als funcionaris amb habilitació de caràcter nacional”.
Precisament, el govern ha demanat respecte al treball, la independència i la professionalitat del funcionariat de l’Ajuntament de Gandia. En aquest sentit, han recordat que al plenari del mes de desembre passat es va donar suport per part de tots els grups municipals a un informe dels habilitats nacionals, el Secretari i l’Interventor, demanant empara per poder garantir el legítim exercici de les seues funcions sense pressions ni ingerències polítiques.
Finalment, des del govern es recorda que ja està en marxa el procés per iniciar l’auditoria interna dels comptes municipals dels darrers 12 anys, d’acord amb l’acord govern públic signat pel PSOE i Més Gandia. Així es va informar a ahir a la Comissió d’Economia, Hisenda i Polítiques Econòmiques i, posteriorment, a la ciutadania mitjançant els mitjans de comunicació. “Hem hagut d’esperar a posar en marxa el pla d’ajust, renegociar els préstecs amb les entitats bancàries, posar en marxa el pla Econòmic Financer de la Conselleria i avançar en la liquidació del deute comercial, per tal d’aconseguir la viabilitat econòmica de la ciutat”. Segons el coordinador d’Economia i Hisenda, Salvador Gregori, superat el volum de feina que havien absorbit fins ara el treball dels tècnics de la Intervenció i la Secretaria Municipal s’inicia un procés d’auditoria interna que finalitzarà amb l’emissió dels corresponents informes per part de tots dos departaments. Es contempla la realització de l’auditoria en un període màxim aproximat de sis mesos, el començament del qual serà el mes de maig pròxim.

Et Pot Interessar