23.4 C
Gandia
Dissabte, 24 setembre, 2022

El Govern afirma que s’ha malinterpretat l’“origen català” de les bandes de música valencianes

– Mulet afirma que és greu que el Govern s’opose a complir amb l’acord del Senat per a rebaixar l’IVA als instruments musicals

El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, va presentar tres preguntes escrites al Govern després que en el BOE de 6 de maig de 2021 es va publicar un anunci amb el qual es declaraven les bandes de música valencianes: Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial.

La resposta del Govern ha sigut la seguent:

En relació amb la pregunta de referència, s’informa que mitjançant el Reial decret 229/2021, de 30 de març, pel qual es declaren les Societats Musicals de la Comunitat Valenciana com a Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial, l’Estat reconeix el valor fonamental d’aquesta manifestació com a element identitari i vertebrador del territori i la cultura valenciana i les Societats Musicals són els principals agents per a la protecció, difusió, foment i promoció de les tradicions musicals i artístiques valencianes; constitueix, per tant, un fet rellevant i positiu per a aquestes Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Cal entendre que s’ha malinterpretat la frase sobre els possibles paral·lelismes entre les bandes de música valencianes i els cors Clavé que, en cap manera, expressa res més enllà que la seua relació amb el fenomen associatiu popular entorn de la pràctica musical i la democratització de la cultura del segle XIX.

No pot atribuir-se en cap cas a aquesta afirmació la lectura d’un origen forà o la creació mateixa de les bandes com a agrupacions instrumentals. El Ministeri de Cultura i Esport ha procedit a la tramitació de l’expedient de declaració de manera rigorosa, en els termes que estableix la Llei 10/2015, de 26 de maig, per a la salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial.

La Llei estableix que en l’elaboració de l’expedient per a la declaració es recaptarà l’informe del Consell del Patrimoni Històric (CPH) i de les institucions consultives especialitzades relacionades amb la matèria i que es consideren convenients, així com dels òrgans competents de les Comunitats Autònomes (art. 12.4c).

A causa del caràcter immaterial del patrimoni a declarar, s’informa que tant la Llei 10/2015, de 26 de maig, com la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Immaterial de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura -UNESCO- (2003), incideixen en la importància de la implicació de les Comunitats portadores en aquests processos per a garantir la preservació dels valors intrínsecs de cada manifestació. El Ministeri de Cultura i Esport, alineat amb aquestes premisses i del qual no prové la controvertida cita, va elaborar l’informe de l’expedient en col·laboració amb representants de la Federació de les Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i amb tècnics del Ministeri i de la Generalitat Valenciana.

El text resultant va ser presentat i aprovat pel CPH el novembre de 2020 i informat positivament per la Universitat de València. Després de la incoació de l’expedient, mitjançant Resolució de 21 de desembre de 2020, es va obrir un període d’informació pública i al·legacions sense que es presentara cap.

L’elaboració del text de la incoació va prendre com a base l’informe aprovat i validat de l’expedient, igual que es va fer per a la seua declaració definitiva mitjançant Reial decret 229/2021, de 30 de març (Boletín Oficial del Estado del passat 6 de maig).

En relació amb la segona qüestió, cal assenyalar que ja s’ha informat sobre el mateix assumpte amb motiu de les iniciatives 684/28103 (núm. registre 65121), enviada a la Cambra el passat 13 de gener (núm. registre d’entrada 72330) i 684/31568 (núm. registre 73463), enviada a la Cambra amb data del passat 4 de març (núm. registre d’entrada 83487). Atés que la normativa aplicable no ha variat, cal remetre al ja informat sobre aquesta matèria. Respecte a la qüestió relativa a la pretensió del concepte de dietes i assignacions per a la manutenció, s’informa que les quantitats exemptes es troben establides amb caràcter general, no per a determinats sectors, en l’article 9 del Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març, per la qual cosa seran aplicables sempre que es complisquen els requisits previstos.

Finalment, cal assenyalar que el passat 12 d’abril es va crear el comité de persones expertes per a la reforma del sistema tributari, l’objectiu del qual és analitzar el sistema fiscal per a millorar la seua eficiència, garantir els recursos públics i adaptar-ho als reptes del segle XXI, amb èmfasi en cinc matèries, una de les quals és la imposició societària, i les propostes de la qual hauran de ser lliurades abans del 28 de febrer de 2022″.

Per a Mulet “si bé l’origen català de les bandes es deu a una mala redacció del text, que pot dur fàcilment a una lectora errònia ens sembla molt més greu que el Govern s’opose a complir amb un acord del Senat, com va ser la moció de Compromís per a rebaixar l’IVA dels instruments musicals. Ja vam veure que el PSOE a Madrid feia el contrari que en els municipis valencians i girava l’esquena a aquesta petició, malgrat això, va tirar avant. Ara, es dedica a dinamitar tots aquells acords de les Corts Generals que tiren avant amb la seua oposició, un mal exemple i una demostració de com no accepten el joc democràtic

Articles relacionats