19.7 C
Gandia
Dilluns, 20 maig, 2024

El Diari Oficial de la Generalitat publica les bases de les ajudes al lloguer per a joves

– El Programa d’Ajudes al Lloguer d’Habitatge i el Programa d’Ajudes al Lloguer per a Joves ascendeix a 21.409.000 euros

– Enguany les sol·licituds es realitzaran de manera telemàtica per motius sanitaris a causa de la COVID-19

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat les bases reguladores per a sol·licitar les ajudes, les corresponents al Programa d’Ajudes al Lloguer d’Habitatge i el Programa d’Ajudes al Lloguer per a Joves. En ambdues l’habitatge llogat haurà de ser la residència habitual i permanent de la persona arrendatària durant tot el període per al qual se sol·licita l’ajuda.

Una de les principals novetats de l’actual convocatòria és l’augment en la majoria dels municipis de la Comunitat Valenciana dels límits de les rendes mensuals de lloguer que puguen ser subvencionables. Més de 100 municipis es veuran beneficiats. En concret, a València s’ha augmentat a 770 euros i a Castelló i Alacant a 680 euros.

Així mateix, es facilitarà la tramitació d’aquestes ajudes a través de la col·laboració d’ajuntaments i mancomunitats de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, juntament amb els municipis que integren la Xarxa Xaloc que també col·laboraran per a facilitar els tràmits.

La directora general d’Emergència Residencial i Funció Social de l’Habitatge, Pura Peris, ha afirmat que enguany les sol·licituds es realitzarà exclusivament de manera telemàtica, pel fet que es manté la situació sanitària provocada per la COVID-19. “Volem garantir la salut de les persones i per a això estem posant tots els mitjans necessaris”, ha subratllat Peris.

En aquesta edició la vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica destinarà un total de 21.436.000 euros. D’ells, 14.282.840 corresponen al Programa d’Ajudes al Lloguer d’Habitatge i 7.153.160 euros al Programa d’Ajudes al Lloguer per a Joves.

Requisits per a accedir a les ajudes

Els ingressos de les persones que consten, o no, com a titulars del contracte de lloguer hauran de ser iguals o inferiors a tres vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM).

El límit serà de quatre vegades l’IPREM si es tracta d’una família nombrosa de categoria general o de persones amb discapacitat, i de cinc vegades l’IPREM quan es tracte de famílies nombroses de categoria especial o de persones amb discapacitat.

A aquestes ajudes podran accedir les persones de menys de 35 anys, o si es tracta d’una unitat de convivència, tots els membres hauran de tindre aquesta edat. Un altre requisit és no haver rebut cap altra ajuda destinada al pagament de la renda de lloguer de l’habitatge.

A més, no es podrà compatibilitzar amb percepcions de la renda bàsica d’emancipació, ni amb una altra ajuda per al pagament del lloguer del Pla d’Habitatge 2018-2021, ni amb els quals amb aquesta finalitat puga concedir l’administració autonòmica, entitats locals o altres administracions, entitats públiques, organitzacions no governamentals o associacions que aporten una ajuda.

Per al desenvolupament del Programa Jove de Lloguer, Pura Peris ha destacat, que “a més es comptarà amb la col·laboració dels punts d’atenció de la Xarxa Jove” distribuïts al llarg de tot el territori de la Comunitat Valenciana. L’objectiu és donar la major difusió possible d’aquestes ajudes per a possibilitar l’accés dels joves a l’habitatge, contribuint així a la seua emancipació.

Segons ha subratllat Martínez Dalmau, aquesta convocatòria exclusiva “sorgeix del compromís d’aquesta Vicepresidència amb el Consell Valencià de la Joventut d’articular una resposta immediata a l’extrema situació residencial que pateix la joventut”.

Articles relacionats