12.8 C
Gandia
Dimarts, 5 desembre, 2023

El jutge admeteix el recurs de Gandia contra l’acte d’amollonament del terme que va celebrar Xeraco

El jutjat contenciós administratiu 2 de València ha admès a tràmit el recurs de l’Ajuntament de Gandia contra la decisió de l’Ajuntament de Xeraco de procedir a un acte d’amollonament del terme en el límit de Gandia a la platja, convocat “de manera unilateral” el passat 7 de novembre.

El recurs es va aprovar en el ple ordinari de Gandia del mes d’octubre per unanimitat de totes les forces polítiques representades al consistori, on el govern de Gandia havia plantejat una sèrie de mesures després de conéixer que l’Ajuntament de Xeraco no havia accedit a la petició d’ajornar sine die l’acte d’amollonament a la platja.

L’Ajuntament de Gandia va interposar un recurs contenciós-administratiu contra l’acord del ple de l’Ajuntament de Xeraco on es convoca eixe acte d’amollonament el 7 de novembre en entendreque no es donaven les garanties per a realitzar de manera correcta un acte administratiu de l’envergadura de la delimitació del terme municipal.
El regidor de Gandia José Manuel Prieto va declarar llavors que “nosaltres no hem buscat aquest problema i no ens agrada rivalitzar amb cap municipi i menys quan són veïns, però si ens busquen al problema, ens trobaran i més encara quan es tracta d’un tema indiscutible“.
Gandia argumentava en la presentació d’eixe recurs si han transcorregut 114 anys des de la delimitació i 174 anys des de la resolució judicial, mantenint-se la situació actual almenys en els últims 64 anys segons el Pla Cadastral de 1954, serà possible suspendre ara l’acte de fitació per a millor estudi i fins a l’emissió d’informes per totes les administracions implicades.
No podíem anar a un acte de delimitació municipal sense que ens acompanyen els informes que es van sol·licitar en l’anterior ple i sense que participen totes les parts implicades“, afirma Prieto, qui ha destacat que “hi ha parts implicades, com els propietaris d’alguns terrenys, als que no se’ls ha convocat, per no parlar d’organismes implicats, com Costes“-

En l’acord del ple es requereix a l’Alcalde de Xeraco, en virtut del que preveu l’article 44 LJCA, a que procedisca a l’anul·lació o revocació del Decret dictat no 2018-1138 de 15 d’octubre de 2018 per no ser possible obtenir els informes sol·licitats per l’Ajuntament de Gandia prèviament a la data fixada per l’acte de fitació i perquè procedisca a proposar a l’Ajuntament Ple la suspensió de l’acte de fitació fins que siguen emesos els informes necessaris i rectificat l’acord plenari prenent en consideració els antecedents judicials i convocant al titular del domini públic hidràulic, el titular del domini públic marítim-terrestre i als altres titulars de les propietats afectades, inclòs l’Ajuntament de Xeresa.

Es sol·licita a més a l’Ajuntament de Xeraco que amb caràcter previ a fixar nova data per a les actuacions d’amollonament acredite la notificació a cadascun dels propietaris titulars de les propietats a les que les comissions hagen d’accedir per als treballs tècnics requerits, o bé sol·licite l’autorització judicial que resulte preceptiva.

 

Articles relacionats