9.9 C
Gandia
Dimarts, 23 abril, 2024

Educació proposa que les oposicions al cos de mestres s’inicien l’11 de juny de 2022

– S’ofereixen 2.500 places docents d’ingrés lliure i un 10 % d’aquestes es reserven per a ser cobertes per personal amb diversitat funcional

– En la proposta de repartiment les especialitats amb més vacants són: Primària, amb 920 places; Infantil amb 790; i Pedagogia Terapèutica amb 270

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha presentat en la Mesa Sectorial d’Educació una proposta de calendari de les oposicions docents al cos de mestres del pròxim 2022, en què es convoquen 2.500 places d’ingrés lliure.

En aquest esborrany de calendari es proposa que les oposicions al cos de mestres comencen l’11 de juny de 2022. El dissabte es faria l’examen de la part A de la primera prova, que consisteix en el desenvolupament, per escrit, d’un tema elegit per les persones aspirants dels que traga, a l’atzar, el tribunal de manera proporcional al nombre de temes del temari de cada especialitat.

L’examen de la part B de la primera prova es proposa que siga el dissabte següent, 18 de juny de 2022. En aquest cas es tracta d’una prova pràctica que permetrà comprovar que es té una formació científica i un domini de les habilitats tècniques corresponents a l’especialitat a la qual s’opta.

Aquesta proposta de data d’inici de la fase d’oposició és indicativa, ja que pot variar al llarg del procés de negociació amb els sindicats docents i, per tant, no serà ferma fins que es publique la convocatòria d’oposicions en el DOGV.

Proposta de distribució per especialitat de les 2.500 places

La proposta de distribució de les 2.500 places de les oposicions de 2022 que ha portat la Conselleria a la Mesa Sectorial d’Educació s’ha elaborat d’acord a la proporció de vacants estructurals, les que es van crear fa quatre anys o més, que hi ha en cada especialitat del cos de mestres.

Així, d’Educació Primària es proposa convocar 920 places; d’Educació Infantil 790; 270 de Pedagogia Terapèutica; d’Anglés 260 places; d’Audició i Llenguatge 125; d’Educació Física 70; i 65 de Música.

No obstant això, aquest repartiment pot variar al llarg del procés de negociació amb els sindicats docents, i per tant no serà ferm fins que es publique la convocatòria d’oposicions en el DOGV.

En cadascuna d’aquestes 7 especialitats hi ha una reserva del 10 % de les places per a persones amb diversitat funcional igual o superior al 33 %.

Articles relacionats