DEL CÀNON DE L’AIGUA D’ORENGO ALS ACTUALS LLOTS DEL GOVERN LOCAL

JOAN FRANCESC PERIS       

Una profunda malenconia personal i vergonyant decepció sobre el nivell de la política local de Gandia m’assisteixen cada vegada que veig l’absurda història de l’aigua potable de la ciutat des de la renovació de la concessió del servei d’aigua potable allà pel mes de desembre de 2007, poc després que el vot dels ciutadans em retornara a eixa professió de la docència que tant esstime.
Els Verds de Gandia -i jo particularment- vam ser molt crítics amb aquell joguet financer que es va inventar el Sr. Orengo, amb el suport del Sr. Mut, del cànon anticipat de 55 milions d’euros a compte de la gestió de tots els anys que durava la nova concessió, crec recordar que fins a 2032.

El bescantat deute públic. Sí o no?