22.9 C
Gandia
Dilluns, 29 maig, 2023

Comunicat sobre el desnonament carrer Perú,57 de Gandia

Pel que fa al procés de desnonament per ordre judicial previst per hui en un habitatge situat al carrer Perú número 57 de la nostra ciutat, l’Ajuntament de Gandia exposa:

– Aquest habitatge, que és propietat del consistori i, per tant, de tots els i les gandianes, va ser ocupat al seu dia per aquesta persona de manera il·legal.

– Una administració local no té capacitat ni competència per dur a terme aquest tipus de processos. El desnonament que hui estava previst és fruit d’un procés judicial i una sentència que l’Ajuntament de Gandia com a administració pública ha de complir.

– Des del primer moment s’ha buscat una solució a la persona que va fer aquesta ocupació. Els serveis socials han estat i estan en contacte permanent amb ell. N’és una prova que se l’ha ajudat a aconseguir l’ingrés mínim vital. Ua ajuda que es veu complementada cada mes amb la Renda Valenciana.

– Aquestes ajudes estan supeditades a la recerca d’una alternativa habitacional i a la realització de cursos que li permeten formar-se i trobar una feina que faça possible superar la situació que travessa actualment.

– Tot i els intents de les treballadores socials, aquesta persona NO ha mostrat cap intenció de revertir la situació en què es troba faltant de manera reiterada i sense explicació a les cites concertades amb les tècniques d’inserció sociolaboral. Concretament els dies 31/03/2022, 05/04/2022, 06/04/2022 i 28/04/2022.

– L’Ajuntament de Gandia sempre respectarà l’ordre de prelació dels demandants d’habitatges municipals i no privilegiarà ningú. L’obligació de l’administració és vetllar per la igualtat dels seus ciutadans i encara més amb aquells que travessen situació d’exclusió social.

Ni l’alcalde ni cap càrrec públic tenen la capacitat per atorgar un habitatge per decret. Aquesta assignació d’habitatges es realitza en funció de criteris tècnics i barems establerts i reglats pels funcionaris municipals.

– Durant aquesta setmana els serveis socials han ofert solució habitacional a aquesta persona. En aquests moments, exigeix també que s’aporte una solució a la situació d’una altra persona, de la qual l’Ajuntament en desconeix l’existència o la situació.

– Els Serveis Socials de l’Ajuntament de Gandia han tornat a citar hui a la persona amb la finalitat de buscar una alternativa a la situació sempre garantint que no es quede al carrer.

Articles relacionats