ALGUNES CONSIDERACIONS SOBRE EL CONGRÉS FALLER

JOAQUIM BARBER         

Davant els comentaris confusos, altres simplement falsos, dels darrers dies, he d’aclarir el següent:

El passat 13 de febrer van rebre la inesperada i traumàtica notícia de la mort de Pep Lloret. Sense dubte una figura capçal de diferents moviments, com el faller. Pep no deixava indiferent a ningú; no sempre s’estava d’acord amb ell, però ningú li podrà negar la passió i la dedicació que posava en tot allò que mamprenia.
Si Pep no haguera faltat, el congrés faller que celebrarem aquest cap de setmana s’haguera dut a terme abans del 19 d’abril, tal i com marca la nostra normativa, ja que aquest és el darrer any de la legislatura que Pep va encapçalar. El fet luctuós de la seua pèrdua ha avançat aquesta data… 20 dies.
El congrés faller està en marxa des del més desembre. Sí, des de desembre. El dia 16 del mateix va tindre lloc al Museu una reunió amb les secretaries de les falles per abordar per primera vegada l’aportació del cens faller electoral. Aquest cens havia d’estar -segons normativa- presentat abans del 28 de febrer. En aquesta reunió es van posar les bases en comú per facilitar la tasca dels secretaris i secretàries donant un temps per a correcció d’errades al cens fins al 23 de març. Pràcticament dos mesos per elaborar el cens i un més per a correccions: temps en que la gran part de comissions han efectuat aquesta tasca d’una manera més que eficient.
Els estatuts i el reglament són el marc de convivència que ens hem donat entre tots per a dur a bon terme la festa de les falles. Quan se sent pel carrer aquella màxima dels fallers antics “l’assemblea és sobirana” – i tant que ho és, per cert -, fa referència a que és el màxim organisme faller, el que té l’última paraula, el que pot canviar les coses… això sí, seguint els mecanismes que ella mateixa ha previst a tal efecte.
La celebració del congrés per la dimissió o cessament, o per “qualsevol motiu” (que ho diu així el reglament) del president, precipita un congrés que s’ha de convocar en quinze dies naturals i celebrar-se en trenta. El passat 25 de febrer, en assemblea extraordinària convocada dins d’eixos quinze dies (i amb déu dies d’antelació, com dicta la norma), es va exposar a les falles la dificultat de realitzar el congrés dins de la setmana fallera, ja que el termini comença a contar des del fet causal, és a dir, el 13 de febrer. Després d’una assemblea intensa, i amb diversitat d’opinions – com no pot ser d’altra manera- , els socis de la federació, les falles, van optar per celebrar el congrés el cap de setmana del 28 i 29 de març per ser les dates efectives més properes al que dicta la norma, desvirtuant així el menys possible l’esperit de la mateixa. Aquest acord es va prendre per 23 vots a favor, 0 en contra i cap abstenció. En eixa sessió es va habilitar un termini de quinze dies per la presentació de temes per al seu estudi i ponències, i per a la inscripció dels congressistes.
Estatuts i reglament detallen al mil•límetre on, com i quan es desenvolupa el congrés: nombre de sessions, persones que han de formar les meses, terminis, requisits, perfil del votant, censos, etc. Tot està regulat.
La missió de l’executiva en funcions no és altra que fer complir el nostre marc legal, no interpretar-lo ni esquivar-lo per interessos particulars.
Els comentaris dels darrers dies als mitjans de comunicació en el sentit de que no hi ha res ni regulat ni preparat, desitge siguen fruit del desconeixement i no d’una mala praxis. Espere que estiguen fonamentats en la falta d’informació i no en la mala fe.
L’última paraula la tindran els fallers i falleres que exercisquen el seu dret a vot el diumenge que ve. Un dret que tenen des del moment en què es convoquen les eleccions. Un dret que pareix poc interessar a certa gent, però que està per damunt d’altres consideracions: així és la democràcia. Un joc on no caben els interessos particulars sinó els de de la majoria. Privar del dret de votar als electors una vegada convocades les eleccions, seria un fet inaudit.
Falleres i fallers censats correctament a 28 de febrer, majors d’edat i acreditat correctament (açò és una cosa que se sap de de desembre, per molt que s’esforcen en repetir el contrari) decidiran qui coordina les falles de Gandia els propers quatre anys. Disposaran de cinc hores, de 16:00 a 21:00 al Museu Faller.
Que guanye el millor. Que guanye la democràcia.

Et Pot Interessar