A OLIVA NO HI HA NINGÚ QUE LLIJA EL BOP

G. CABANILLES      

Es suposa que a un ajuntament com el d’Oliva hi ha, a més d’un regidor d’Hisenda amb el seu equip, habilitats nacionals, lletrats i un departament ben equipat de tècnics, i sent que els terminis estaven tan ajustats per tal que les noves ordenances fiscals entraren en vigor el primer dia del pròxim exercici, allò normal haguera estat que algú se n’haguera adonat que l’anunci preceptiu remés al Butlletí Oficial de la Província (BOP) no eixia publicat. El retard ha estat de cinc dies i les conseqüències pitjors del que a una primera ullada pot semblar, i 

D’entrada hi ha milers de ciutadans que s’havien fet el compte de beneficiar-se de rebaixes en nombrosos impostos i taxes. Uns que anaven a pagar menys ara pagaran més, i altres que anaven a pagar més ara pagaran menys, la recaptació global estarà per sota de les previsions inicials, els subjectes passius de l’IBI urbà ixen perjudicats, per contra els de l’IBI rústic ixen beneficiat, però els sol·licitants de guals i ocupació de via pública no vora aplicades les rebaixes previstes. El desgavell és considerable, i encara que el govern local aconseguisca salvar la situació, ha de prevenir possibles recursos.

El regidor d’Hisenda té prevista la convocatòria d’una comissió informativa extraordinària per treballar juntament amb la resta de grups les novetats que vagen sorgint al voltant d’aquesta qüestió, a més de proposar un calendari «d’estudi i revisió» de les ordenances fiscals que organitze millor el treball de tècnics, i evite tornar a caure en dificultats de tramitació com els que han provocat aquest «sobresalt». Igualment, el regidor d’Urbanisme, Vicent Canet, té previst demanar l’opinió de tots els grups municipals per, amb temps, estudiar la millor manera d’acabar amb el greuge comparatiu entre els habitatges construïts en sòl urbà (que tributen amb el tipus impositiu d’urbana), i els habitatges construïts fora de ordenació (que tributen amb el tipus impositiu de rústica, i que suposen 2 de cada 3 euros que es tributen en aquest padró). 

Et Pot Interessar