A l’Hospital de Gandia no es compleix la llei en les substitucions del personal de laboratori segons denuncia CCOO

– S’ha efectuat una substitució que ha provocat la pèrdua d’un recurs tècnic en un dels serveis de laboratori de l’Hospital Francesc de Borja.

La Secció Sindical de CCOO en el Departament de Gandia ha exigit en un escrit a la Direcció del centre hospitalari que es complisca amb la normativa vigent a l’hora de substituir al personal del laboratori. Durant les baixes o vacances, el personal d’infermeria que treballa en serveis com a Laboratori o Raigs, entre altres, ha de ser substituït per personal tècnic, segons la normativa actual.

Així, a l’Hospital Francesc de Borja, s’ha contravingut la llei, ja que una infermera no ha sigut substituïda per personal tècnic, si no per una altra infermera que com que no pot exercir funcions tècniques en el laboratori ha sigut reassignada a un altre servei. Com a conseqüència d’aquest moviment de personal del laboratori s’ha quedat amb un treballador/a menys i es veuen desbordats per la quantitat de mostres, ja que són una persona menys per a exercir el treball diari.

Aquest sindicat ha presentat escrits a la Gerència i al cap del Servei d’Anàlisis Clíniques denunciant la situació, que a més de contrariar la normativa vigent provoquen la pèrdua d’un recurs tècnic en el centre hospitalari.

La legislació i la jurisprudència adverteixen que cal contractar a Tècnics/as Especialistes per a qualsevol classe de contracte en el Laboratori. A més, s’incompleixen les instruccions de la Conselleria de Sanitat en matèria de contractació de personal no facultatiu, en les unitats amb comeses de laboratori i anàlisis clíniques, que porten aparellades funcions tècniques qualificades.

CCOO sol·licita que quan sorgisca una vacant s’aplique la legislació vigent i se substituïsca al personal de laboratori per tècnics/as especialistes amb la titulació corresponent o professionals d’infermeria que tinguen l’especialitat habilitadora.

Et Pot Interessar