20.9 C
Gandia
Dimecres, 21 febrer, 2024

Xeraco impulsa un nou model de gestió de residus

– Xeraco enceta l’elaboració del Pla Local de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables del municipi.

Xeraco enceta el procés de participació del Pla Local de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables. Començarà amb una sessió informativa, que se celebrarà el dimarts 13 d’abril a les 18.30 h en el Saló de Plenaris de l’Ajuntament, amb l’objectiu d’involucrar els veïns i veïnes en el procés perquè donen la seua visió de com millorar la recollida selectiva i reduir la producció de residus domèstics a Xeraco.

CartellGeneric XeracoEl procés de participació seguirà amb una segona sessió participativa presencial i es complementarà amb un període de participació online per a obrir la participació a totes aquelles persones que no hagen pogut unir-se a la sessió presencial, així com facilitar que tots els veïns i veïnes de Xeraco puguen conéixer i validar les aportacions rebudes en la participació presencial i online.

Per a la participació online s’habilitarà un qüestionari en la plataforma www.municipis2030.es. procés de participació s’emmarca dins dels treballs d’elaboració del Pla Local de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables del municipi (PLGRDA). El PLGRDA serà un pla d’acció amb la implementació del qual es pretén assolir els objectius de reciclatge de les distintes fraccions de residus domèstics que s’exigeix en la normativa en vigor. Este document servirà també per a fer una diagnosi inicial de la gestió de residus domèstics que s’està fent al municipi i dels rendiments de separació que s’estan obtenint.

Les aportacions rebudes pels participants en el procés de participació s’incorporaran al disseny de les millores que es poden implementar per a assolir els objectius previstos. Entre estes millores s’inclourà el canvi de model de recollida actual cap a un altre que afavorisca la recollida selectiva, i també la posada en marxa d’accions de comunicació, sensibilització i prevenció, així com de regulació, seguiment i control.

La normativa Europea en matèria de residus i la seua transposició a l’ordenament jurídic espanyol centren els seus objectius en la prevenció i reciclatge, seguint el principi de jerarquia següent: prevenció, reutilització, reciclat, recuperació amb altres finalitats (com la valorització energètica) i eliminació.

A la Comunitat Valenciana, el Pla Integral de Residus 2019-2022 (PIRCVA) 2 fixa uns objectius de reciclatge del residu domèstic generat que es van incrementant anualment fins a aplegar al 67% en 2022. A més, s’exigeix la recollida separada del bioresidu amb un objectiu de recuperació del 50% per al 2022.

Articles relacionats