15 C
Gandia
Divendres, 19 abril, 2024

Xeraco diu adeu a la Plusvàlua per herència

El Partit Popular de Xeraco va proposar en el passat ple de l’Ajuntament modificar l’impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, conegut com a Plusvàlua Municipal.

Des del govern municipal s’ha aconseguit modificar-lo i bonificar amb el 95 % de la quota íntegra de l’impost a les transmissions realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, conjugues i ascendents i adoptants.

A més a més, en el supòsit en què la plusvàlua s’haja produït en un període igual o superior a 20 anys, no s’aplicarà al valor dels terrenys el coeficient màxim legal com fins ara (actualment 0,45) sinó que s’aplicarà el 0,29.

Es tracta d’un objectiu que el Partit Popular fa temps que estava treballant.  “És una cosa necessària i no volem que cap veí ni veïna de Xeraco pague impostos injustos”, declara l’alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell.

Articles relacionats