VICENT CANET RENUNCIA A LA REGIDORIA D’URBANISME A OLIVA SATURAT PER L’ACUMULACIÓ DE FEINA I LA MANCA DE PERSONAL

El regidor ha informat a l’alcalde que l’acumulació i saturació de treball, junt a la necessitat de major dotació de personal en el Departament d’Urbanisme, li impedeix exercir les seues responsabilitats municipals amb l’atenció adequada. Per este motiu, ha renunciat a continuar exercint la delegació de Gestió i Disciplina Urbanística.

Vicent Canet ha vingut exercint la delegació de Gestió i Disciplina Urbanística, junt a altres delegacions des de juliol de 2012, i ha hagut d’enfrontar-se i gestionar una situació certament desoladora amb nombrosos problemes greus en la majoria de sectors urbanístics. Ho ha fet amb règim de dedicació parcial, ja que ha compatibilitzat les responsabilitats municipals amb les professionals, com a professor en un dels centres educatius d’Oliva.

L’Alcaldia ha emés Resolució per enquadrar en l’organigrama polític la nova distribució de competències, que també ha aprofitat per subsanar algunes duplicitats i errors en altres delegacions. Aquesta ha estat signada este dijous, i tindrà efectes a partir de divendres, sense perjudici de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província i que es done compte en el proper Ple.

Oliva participa a Alacant Gastronomica amb la seua cuina tradicional