VALLDIGNA 2015, RES A CELEBRAR

MARC CABANILLES       

Un nou 15 de març i els governants locals a la seua, a allò de sempre. Tot autocomplaença, cap autocrítica, baralles partidistes a les institucions, presentacions de llibres sense importar-los els ridículs índex de lectura, actes religiosos a recintes civils sense importar-los el caràcter laic de la representació política com una de les bases de la vertadera democràcia, etc. 
Jo no tinc res a celebrar.

El bescantat deute públic. Sí o no?