22.5 C
Gandia
Dimecres, 4 octubre, 2023

Ús del foc en les cremes agrícoles i forestals en explotacions agràries xicotetes

 

– Es torna a la situació prèvia podent-se realitzar cremes de residus agrícoles en les explotacions de menors dimensions

– Regula també el règim especial per a la gestió de residus agrícoles procedents de restolls i palla de l’arròs en l’entorn del Parc Natural de l’Albufera

– Queden sense efecte les resolucions anteriors basades en l’article 27 de la Llei 7/2022 de Residus i Sòls Contaminats

La Conselleria d’Agricultura ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la nova resolució que aprova les instruccions per a l’ús del foc en la crema de residus agrícoles i forestals en explotacions agràries xicotetes.

Aquesta disposició deixa sense efecte les resolucions anteriors, basades en l’article 27 inicial de la Llei 7/2022 de Residus, aclareix la definició del que s’entén per xicoteta i micro explotació agrària, i estableix les condicions mínimes per a la realització de les cremes.

La resolució defineix les xicotetes i les micros explotacions agràries, sobre la base de la “Recomanació de la Comissió, de 6 de maig de 2003, sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses”, com aquella empresa que ocupa a menys de 50 persones o el volum de negocis de les quals anual o el balanç general anual de la qual no supera els 10 milions d’euros.

A més s’aclareix la vigència i continuïtat dels Plans Locals de Crema regulats en la Llei 3/1993 Forestal de la Comunitat Valenciana, podent presentar, els ajuntaments que així ho consideren, nous documents de planificació d’aquesta activitat.

Amb caràcter general, a les grans explotacions agràries no els està permesa la crema de residus vegetals generats en l’entorn agrari o silvícola, no obstant això, de manera excepcional, es podrà sol·licitar autorització a la direcció territorial competent per motius fitosanitaris o per prevenció d’incendis forestals.

La resolució regula també el règim especial per a la gestió de residus agrícoles procedents de restolls i palla de l’arròs en l’entorn del Parc Natural de l’Albufera, permetent-se, prèvia autorització de la direcció territorial de València, la crema d’aquests residus entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre, únicament en nivell de preemergència 1.

Cal recordar que el passat 2 de gener de 2023 va entrar en vigor la Llei 30/2022 de 23 de desembre, per la qual es regula el sistema de gestió de la Política Agrícola Comuna i altres matèries connexes (BOE de 24 de desembre de 2022), i en la seua Disposició Final 11.2 modifica l’article 27.3 de la Llei 7/2022, de 8 d’abril de Residus i Sòls Contaminats per a una economia circular.

Aquesta nova redacció de l’article 27 suposa un canvi substancial en la regulació de les cremes agrícoles, ja que les “xicotetes i les micro explotacions agràries queden dispensades d’aquesta regulació”, és a dir, no els resulta d’aplicació la Llei 7/2022, de 8 d’abril de Residus i Sòls Contaminats per a una economia circular.

Això suposa la volta a la situació prèvia, abans de l’entrada en vigor de la Llei 7/2022, de 8 d’abril de Residus i Sòls Contaminats per a una economia circular, podent-se realitzar les cremes de residus agrícoles per al cas de les xicotetes i micro explotacions agràries, sent necessària autorització quan es realitzen a menys de 500 metres de terreny forestal per motius de prevenció d’incendis forestals.

La Conselleria ha elaborat un tríptic informatiu amb els aspectes més rellevants de la nova disposició per a la seua difusió entre les persones interessades, que juntament amb la resta d’informació en prevenció d’incendis pot consultar-se  https://agroambient.gva.es/es/web/prevencion-de-incendios

 

 

 

 

Articles relacionats