23.1 C
Gandia
Dimarts, 26 setembre, 2023

L’Alqueria de la Comtessa aplicarà nous beneficis fiscals per tindre plaques fotovoltaiques

 

 

L’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa ha aprovat afegir noves bonificacions a l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) i a l’Impost sobre Instal·lacions, Construccions i Obres (ICIO) de les plaques fotovoltaiques per tal d’incentivar el seu ús.

Per una banda, per a l’IBI es contempla una bonificació del 20% de la quota íntegra de l’Impost destinat a habitatges en els quals s’hagen instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol per a autoconsum. L’aplicació d’aquesta bonificació comprendrà, durant els tres períodes impositius següents al de la finalització de la instal·lació. S’aplicarà sempre que el total bonificat de l’IBI no supere el 50% del cost de la instal·lació fotovoltaica.

Per altra banda, per a l’ICIO s’estableix una bonificació del 50% a favor de les construccions, instal·lacions o obres en les quals s’incorporen sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.

L’aplicació d’aquestes bonificacions està condicionada al fet que les instal·lacions per a producció de calor incloguen col·lectors que disposen de la corresponent homologació de l’Administració competent. No es concediran les bonificacions quan la implantació d’aquests sistemes siga obligatòria en virtut de la normativa especifica en la matèria. A més, el compliment dels requisits per tal d’obtindre les bonificacions haurà de justificar-se en el moment de la sol·licitud amb tota la documentació necessària.

“L’objectiu és afavorir la situació econòmica de la gent del poble davant la pujada dels preus i incentivar l’ús d’energies més sostenibles” ha afirmat Voro Femenía, alcalde de l’Alqueria de la Comtessa.

Articles relacionats