TAVERNES SUBVENCIONA L’ÚS DEL VALENCIÀ EN L’ACTIVITAT COMERCIAL

La regidora de Promoció Lingüística de l’Ajuntament, Bea Ferreres, afirma que “l’Ajuntament treballa per a normalitzar la nostra llengua en tots els àmbits, inclòs l’àmbit comercial. Per tant, donem suport als comerços de la nostra ciutat per a promoure l’ús del valencià en la retolació, publicitat i noves tecnologies”.
Es concedeixen ajudes del 50 per cent en retolació i pàgines web noves (amb un límit de 500 euros), i ajudes del 33 per cent per a la publicitat i embalatge (amb un màxim de 300 euros). Les sol·licituds s’atendran seguint l’ordre de presentació de la justificació completa, fins a esgotar la quantitat consignada en la partida pressupostària corresponent, que són este any 4.100 euros. Sols es podrà concedir una ajuda per beneficiari i any, i es poden demanar les ajudes per més d’un element. L’import màxim per empresa serà de 500 euros.
L’Ajuntament realitzarà dos pagaments: un primer per a les sol·licituds justificades fins al 30 de juny, i el segon per a les justificades fins al 31 d’octubre. Les llistes de les entitats beneficiades s’exposaran en el tauler d’anuncis de la corporació durant quinze dies, a partir de l’endemà de la resolució de les ajudes.

Et Pot Interessar