24.7 C
Gandia
Dissabte, 23 setembre, 2023

Tavernes posa en marxa un Pla de millora per al llac de la Goleta

– L’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, des de la Regidoria de Medi Ambient, engega una campanya per a actuar sobre el llac de la Goleta.

L’Ajuntament de Tavernes ha començat a realitzar unes faenes de manteniment, en col·laboració amb la Fundació Limne, i anàlisis periòdiques per a valorar l’evolució de diferents paràmetres que poden afectar la qualitat de l’aigua. A més, com que es tracta d’una massa d’aigua estancada, s’analitzaran els insectes vectors de plagues mitjançant trampes d’ovoposició, a fi de valorar incidència i problemes, a banda d’estudiar mesures profilàctiques, si és menester.

Les actuacions, segons indica la regidora Mònica Palomares, “s’alineen amb la millora de la qualitat fisicoquímica de l’estany, amb la mitigació dels efectes del canvi climàtic en aiguamolls costaners i amb la diversificació i protecció d’espècies autòctones“. Malgrat tot, afig Palomares, “cal connectar els veïns amb el llac i explicar com funciona l’espai, de manera que este estiu treballaran en les normes de gestió i en el disseny de diferents elements d’informació ambiental a tota la ciutadania“.

Els mesos d’estiu és natural que els aiguamolls siguen més susceptibles de patir eutròfia, o siga, que una concentració més alta de nutrients dissolts, sumada a una menor renovació d’aportacions d’aigua i a una temperatura més alta de l’aigua, provoca un excés de fitoplàncton i algues, cosa que s’intenta pal·liar mitjançant oxigenació i recirculació artificial.

Foment de la biodiversitat

El fet que es tracte d’un estany urbà no és obstacle perquè la fauna autòctona habite en aquest enclavament, de manera que el pla preveu protegir i fomentar la presència. És habitual trobar ànecs collverds o fotges en el llac de la Goleta, però també altres espècies que poden causar problemes perquè són invasores. Un exemple són les tortugues americanes i asiàtiques que habitualment es venen com a animals de companyia i que són abandonades en aquest espai pels propietaris.

S’estudiarà la fauna de l’estany, es catalogaran les autòctones i s’entregaran les tortugues de companyia abandonades al Centre de Recuperació de Fauna de la Generalitat, complint el Reial Decret 630/2013 que regula el Catàleg d’Espècies Exòtiques Invasores.

Articles relacionats