15 C
Gandia
Diumenge, 3 desembre, 2023

Ana Barceló: “Es reforçarà la prevenció, detecció, atenció integral i control de les residències enfront del risc encara existent per la COVID-19”

 

– La consellera de Sanitat es reuneix amb les associacions de residències de majors

– Durant l’estat d’alarma, Sanitat va invertir més de 6 milions en material de protecció per a les residències

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, s’ha reunit amb els representants de les associacions de residències i centres de majors (AerteSolimarLares, Saba i La Saleta), als quals ha traslladat que “es reforçarà l’establiment i aplicació dels mecanismes que garantisquen la prevenció, detecció, atenció integral i control de les residències enfront del risc encara existent per la COVID-19”.

Les persones majors usuàries de centres de caràcter assistencial es troben en situació de major vulnerabilitat, per la qual cosa, davant el risc d’infecció per la seua edat avançada, patologia de base o comorbilidades i convivència en entorns tancats, els fa més fràgils davant les malalties.

Davant aquesta situació, la consellera ha traslladat a les associacions de residències que “es mantindran les mesures organitzatives i de coordinació, amb l’objectiu de reduir el risc de contagi, així com tractar de la forma més adequada a les persones que patisquen aquesta malaltia”.

La Conselleria de Sanitat va dictar, amb data 18 de març, una resolució per la qual s’acordaven mesures excepcionals en relació amb les actuacions sanitàries en les residències de persones majors dependents, independentment de la seua titularitat i tipologia de gestió, en salvaguarda de la salut pública.

A partir del cessament de l’estat d’alarma s’han establit ja mesures organitzatives per a continuar garantint la prevenció i control sanitari de la infecció en els centres residencials de serveis socials.

Els centres de serveis socials de caràcter residencial, en general, continuen sent objecte de vigilància i seguiment respecte a l’existència i possible aparició de casos de COVID-19, per la comissió de control de centres residencials, constituïda en cada departament de salut.

La consellera ha assenyalat que si apareix qualsevol cas o sospita de coronavirus en les residències, “es faran proves per a la detecció de possibles casos de manera generalitzada tant a residents com treballadors dels centres afectats”.

Actualment són quatre les residències que es troben sota vigilància activa de personal sanitari en la Comunitat Valenciana. Tal com estableix la resolució de la Conselleria de Sanitat de 20 de juny, amb el cessament de l’estat d’alarma, els centres residencials que a data 21 de juny estigueren sota vigilància activa de control sanitari grau 1 i grau 2 es mantindran en aquesta situació fins al tancament de l’actual brot actiu que justifica aquesta actuació, amb les mateixes mesures de protecció i aïllament.

Cal recordar que per a cada centre residencial sota vigilància activa, la comissió de control designa una persona empleada pública com a coordinadora de l’assistència sanitària que garantirà que s’han adoptat les mesures establides sobre la ubicació i aïllament en el centre, mesures higièniques i de protecció, coordinació per al diagnòstic, seguiment i, en el seu cas, derivació sanitària de residents.

Material proporcionat a les residències durant l’estat d’alarma

En la reunió també s’ha facilitat la dada que, durant l’estat d’alarma, es va produir una dificultat per a l’accés en el mercat de materials de protecció, per la qual cosa, davant aquesta situació, la Conselleria de Sanitat, va proveir de material a les residències.

Les majors quantitats van ser de més de 8,7 milions de guants, més de 2,5 milions de màscares quirúrgiques o 123.503 bussos, a més de bates (40.381), màscares FFP2 (133.411), proteccions oculars (26.029) o solució hidroalcohòlica (83.093). El total de la inversió va superar els 6 milions d’euros.

Articles relacionats