15 C
Gandia
Diumenge, 3 desembre, 2023

Igualtat adapta la Renda Valenciana d’Inclusió per a fer-la compatible amb l’Ingrés Mínim Vital de l’Estat

– Està prevista la sol·licitud conjunta de les dues prestacions a través d’un conveni de la Generalitat amb l’INSS

– La RVI estableix un itinerari professional i individualitzat d’inclusió social

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha assegurat la compatibilitat de la Renda Valenciana d’Inclusió (RVI) amb l’Ingrés Mínim Vital (*IMV) de l’Estat a través de l’adaptació que ha dut a terme de la mateixa Llei de la Renda Valenciana d’Inclusió amb l’objectiu d’harmonitzar els dos sistemes d’ajudes, evitar tràmits i duplicitats entre totes dues prestacions i facilitar l’accés a aquestes.

El nou decret publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), i que va ser aprovat per l’últim ple del Consell, adapta diversos articles de la llei per a poder aclarir i simplifica els dos conceptes normatius i permetre l’acoblament de les dues prestacions.

D’aquesta manera, la RVI passa a ser una prestació complementària del IMV aprovat pel Govern central com a resposta al context social, econòmic i sanitari que està vivint el país per la COVID-19, i establit sense perjudici de les ajudes d’aquestes característiques que ja existeixen en les comunitats autònomes.

Amb l’adaptació de la normativa autonòmica la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives aconsegueix preservar la RVI com una prestació pròpia de la Comunitat Valenciana, que no sols compta amb el vessant econòmic del IMV, sinó que, a més, acompanya a les prestacions econòmiques d’atenció professional i d’elaboració d’itineraris d’inclusió individualitzats.

Cal recordar que la renda valenciana d’inclusió va nàixer amb la finalitat d’afavorir que la persona beneficiària de la prestació econòmica poguera trencar amb els elements que provoquen la seua exclusió social i amb el cicle de pobresa material i social en el qual es troba immersa per factors aliens a la seua voluntat.

Càlcul de la prestació

Amb el decret del Consell, la RVI serà complementària del IMV o de qualsevol altra prestació de garantia d’ingressos mínims de caràcter estatal que puga substituir-la, fins a l’import del mòdul garantit que corresponga percebre en concepte de RVI.

Respecte al càlcul i quantia a percebre, el decret estableix que si una persona beneficiària o destinatària percep el IMV se li restarà de la quantia a percebre corresponent a la RVI.

En el cas en el qual l’import del IMV siga major que el de RVI, l’import reconegut serà zero, però es mantindrà a la persona com a titular de la Renda Valenciana d’Inclusió perquè procure el dret a la prestació professional dels itineraris d’inclusió.

Així mateix, i per a agilitar tot el procés de tramitació, es preveu la sol·licitud conjunta de les dues prestacions, que es podrà regular mitjançant conveni de la Generalitat amb l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

El decret del Consell regula de nou el procediment per a poder compatibilitzar totes dues prestacions. A més, afig la possibilitat de la sol·licitud anticipada i la regulació del procediment d’urgència per a agilitar la tramitació en casos especials com el de la situació de pandèmia per la COVID-19.

Requisits per a la RVI

Tal com s’estableix, les persones beneficiàries de la Renda Valenciana d’Inclusió hauran de reunir els següents requisits:

– Residència efectiva de 12 mesos en la Comunitat Valenciana

– En els casos de persones sense llar, els ajuntaments hauran de facilitar el seu empadronament

– Si no perceben cap prestació contributiva o no contributiva i compleixen els requisits per a percebre la RVI, podran accedir a rendes de garantia.

S’estableixen com a exempts de complir els requisits a les persones sol·licitants d’asil, refugiades, exiliades, apàtrides, prostitució, tràfic de blanques, explotació sexual, violència masclista i intrafamiliar.

A més, en aquells casos en els quals els serveis socials municipals justifiquen circumstàncies extraordinàries es podrà accedir a la RVI, malgrat no complir amb els requisits establits.

Articles relacionats