16.5 C
Gandia
Dimarts, 16 abril, 2024

S’inicia la licitació del búnquer de l’accelerador lineal per a tractament de patologies oncològiques a l’Hospital de Gandia

– El búnquer i els espais annexos que es necessiten a l’hospital de Gandia alcancen un import de 2,5 milions d’euros

– Sanitat licita per 9,8 milions la construcció de búnquers per a instal·lar acceleradors lineals als hospitals de Gandia, Alzira, Elx i General de València

– Es tracta d’un contracte mixt de redacció de projecte i execució de les obres per la complexitat tècnica de les instal·lacions

– La licitació es divideix en quatre lots, un per hospital, i els nous espais albergaran tecnologia punta emprada en el tractament de patologies oncològiques

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha publicat en la plataforma de contractació la licitació de la redacció dels projectes i l’execució de les obres per a instal·lar sengles acceleradors lineals de partícules a l’Hospital comarcal Francesc de Borja de Gandia, l’Hospital Universitari de la Ribera d’Alzira, l’Hospital General Universitari d’Elx i el Consorci Hospital General Universitari de València.

L’import total de la licitació, dividida en quatre lots -un per hospital-, ascendeix a 9.767.371,89 euros. El lot 1 correspon a la licitació del búnquer i espais annexos de l’hospital de Gandia, per un import de 2,5 milions d’euros; el lot 2 a l’hospital General de València (2,2 milions); el lot 3 a l’hospital de la Ribera (2,7 milions) i el lot 4 a l’hospital General d’Elx (2,4 milions)

“La construcció d’aquests búnquers és un pas molt important per a l’execució del Pla *INVEAT, que significarà un canvi substancial en la qualitat de l’atenció sanitària de la ciutadania”, en paraules de la secretària autonòmica d’Eficiència i Tecnologia Sanitària, Concha Andrés.

“Es tracta -prossegueix la secretària autonòmica- d’una inversió en salut perquè aquesta tecnologia abunda en el diagnòstic en fases primerenques de diferents enfermetats. A més, reforça l’equitat en l’accés als serveis de salut de tots els ciutadans i ciutadanes de la Comunitat Valenciana perquè qualsevol persona, amb independència d’on residisca, podrà accedir a ella”.

Cadascun dels quatre nous espais tindrà una superfície aproximada d’entre 100 i 300 m² i albergarà un accelerador lineal de partícules. Aquests dispositius formen part del Pla d’Inversions en Equips d’Alta Tecnologia del Sistema Nacional de Salut (INVEAT) que, amb una inversió global de 81 milions, contempla l’adquisició o renovació d’un total de 79 equipaments tecnològics d’avantguarda (tots ells ja en fase de licitació) emprats per al diagnòstic i tractament en estadis primerencs de patologies cròniques, oncològiques, rares o neurològiques.

La instal·lació i posada en funcionament dels acceleradors lineals revist de gran complexitat tècnica perquè, en tot moment, s’ha de preservar la seguretat de les persones i protegir-les de les radiacions ionitzants d’alta energia que emeten els dispositius. Per aquest motiu, tant el disseny del projecte com l’execució de la construcció han d’estar vinculats i comptar amb una col·laboració molt estreta. És convenient que el projectista forme part de l’equip executor de l’obra perquè els dos grups professionals compartisquen coneixements, posen en comú punts de vista, conjuguen interessos i arriben a les millors solucions constructives, que són aquelles que garanteixen la seguretat de la instal·lació fent un ús òptim dels materials.

D’ací la naturalesa mixta de l’expedient de licitació que contempla tant la redacció del projecte com l’execució de les obres.

A més, una vegada construïts, els búnquers hauran de superar diverses proves dissenyades per a certificar l’efectivitat de les obres i de les mesures de protecció. Els serveis de radioprotecció dels departaments de salut també supervisaran el resultat final. L’autorització definitiva per a la instal·lació i posada en marxa dels acceleradors lineals la donarà el Consell de Seguretat Nuclear, que atorga l’autorització definitiva per a la seua posada en marxa.

Articles relacionats