15 C
Gandia
Dimecres, 30 novembre, 2022

Sanitat prolongarà temporalment la vigència dels tractaments crònics planificats

– Afecta tractaments crònics planificats per a períodes de 180 o més dies la finalització dels quals vaja a esdevindre abans del 30 de novembre de 2020

– Prop d’un milió de persones amb tractaments prolongats durant l’estat d’alarma

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a través d’una resolució, prolongarà temporalment (per dos mesos) la vigència dels tractaments crònics planificats pròxims a la seua finalització dels i les pacients en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Amb això, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública pretén facilitar la labor de revisió dels professionals, anticipant els tràmits administratius, així com afavorir la continuïtat dels tractaments crònics establits, evitant que la salut de les persones malaltes es veja compromesa per la finalització de les receptes de medicaments ja instaurats, sense menyscapte del necessari control i responsabilitat del personal facultatiu per a iniciar, continuar o suspendre tractaments farmacològics i generar les seues respectives receptes.

Aquesta mesura respon a l’actual context sanitari (mesures necessàries establides de distanciament social, modificació de visites presencials i telemàtiques, així com major càrrega i responsabilitat assistencial) que, ocasionalment, poden generar dificultats per a realitzar les activitats sanitàries habituals de control i seguiment dels pacients de cada contingent.

Entre aquestes activitats es troba la renovació dels tractaments farmacològics en el context de la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut. El sistema de recepta electrònica permet la prescripció de tractaments crònics mitjançant una planificació temporal, el termini màxim de la qual és de 365 dies. Quan se supera la data final, la planificació ha de ser novament activada per a generar noves receptes o ordres de dispensació així com les seues corresponents dispensacions.

Afecta tractaments crònics planificats per a períodes iguals o superiors a 180 dies la finalització dels quals vaja a esdevindre abans del 30 de novembre de 2020. S’aplica igualment als tractaments que requereixen visat, que s’actualitzarà automàticament.

No s’aplica als tractaments temporals o limitats de duració inferior a 180 dies ni a tractaments aguts. No s’aplica als medicaments estupefaents, fórmules magistrals ni a tractaments d’administració única trimestral o semestral. Tampoc afecta tractaments la duració màxima permesa dels quals estiga establida en la seua fitxa tècnica.

Amb independència de la prolongació de la vigència dels tractaments crònics, el personal mèdic responsable de cada pacient vetlarà per l’adequat control i seguiment, inclosa la revisió i decisió sobre la *farmacoteràpia.

La resolució tindrà efectes des del dia de la seua publicació i mantindrà l’eficàcia durant un període de tres mesos.

Quasi un milió de persones amb tractaments prolongats en l’estat d’alarma

Durant l’estat d’alarma, en el qual es requeria el confinament de la població i es van limitar al màxim els contactes presencials de la ciutadania amb els centres sanitaris, es van habilitar procediments de teleassistència i es van executar dues prolongacions puntuals de la vigència dels tractaments per a afavorir els objectius sanitaris i epidemiològics del confinament social. Aquestes actuacions han comptat amb l’acceptació dels i les professionals i la societat i han afavorit a 987.192 persones.

D’acord amb la informació continguda en el sistema d’informació que gestiona la prestació farmacèutica en la Comunitat Valenciana (*GAIA), durant el mes d’octubre de 2020 es preveu que 335.316 pacients requerisquen la renovació d’algun dels seus tractaments crònics (finalitzaran un total de 790.345 línies de tractaments que hauran de ser renovades en la seua major part). Al novembre afectarà 364.909 persones i “caducaran” 882.129 línies de tractaments crònics prescrits.

L’augment de vigència d’aquests tractaments crònics permetrà evitar la seua discontinuació automàtica (sense mediar una decisió mèdica), així com reduir més de 330.000 contactes mensuals en els centres sanitaris de la Comunitat Valenciana, alliberant d’aquesta manera recursos per a afavorir totes les funcions i activitats que la medicina familiar i comunitària té assignades.

A aquest efecte, des de setembre i a través de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública facilita mensualment als departaments de salut, perquè siga adequadament distribuït i gestionat fins a nivell de contingent, el llistat de pacients que requeriran la renovació dels seus tractaments crònics, de manera que es puga anticipar la necessitat de les persones malaltes i prioritzar les actuacions mèdiques, entre les quals s’inclou la prescripció, manteniment o suspensió de medicaments.

Articles relacionats