SAGRADA FAMÍLIA-COREA, NOVÉ PREMI DE LA GENERALITAT A L’ÚS DEL VALENCIÀ EN LLIBRETS DE FALLA

a Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport a la promoció de l’ús del valencià en els Llibrets de Falles 2016. E concret, la relació de falles gandianes premiades és la següent: el 9é premi: Falla Sagrada Familia Corea, 14 premi: Falla Plaça Prado, 15 premi: Falla Vilanova, 17 premi: Falla Parc Alqueria Novam28 premi: Falla Beniopa, 41 premi: Falla Plaça Sant Josep Raval, 43 premi: Falla Màrtirs, 45 premi: Falla Alquerieta i Museu Faller, 55 premi: Falla Grau.

El primer premi de la present edició ha recaigut en la Falla Plaça La Malva d’Alzira, el segon premi ha sigut per a la Falla Penya El Mocador i el tercer premi l’ha obtingut l’Associació Cultural Fallera Na Jordana.

Aquest concurs ha anat adquirint amb el temps un gran prestigi i presència entre el món faller des que van començar a atorgar-se en 1993. Cal destacar que els 60 premis estan dotats amb un total de 43.250 euros, la qual cosa suposa haver augmentat la quantia total en un 43% respecte a les ajudes concedides el passat any.

El jurat que ha valorat els treballs presentats ha destacat l’excel·lent qualitat dels llibrets presentats, així com la gran diversitat d’estil, la presentació, la creativitat, l’originalitat. Així mateix, cal destacar que s’ha tingut en compte en la valoració dels treballs la qualitat de l’edició, els continguts literaris, la difusió dels llibrets i la publicitat en valencià.

La convocatòria d’aquests guardons s’emmarca dins de l’aplicació de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, que té entre els seus fins el foment per part de la Generalitat de les manifestacions culturals de la Comunitat, especialment aquells que utilitzen el valencià.

Et Pot Interessar