9.9 C
Gandia
Dimarts, 23 abril, 2024

Reivindicació d’un millor tracte a la gent major per part dels bancs i entitats financeres

 

 

L’Associació “Jubilats i Pensionistes de la Safor” ha convocat un concentració per al dilluns, dia 10, a les 12 hores en la Plaça Major de Gandia amb l’objectiu de reivindicar per a les persones majors un tracte de respecte de totes les Institucions igual que dels bancs i entitats financeres.

Des de l’associació han assenyalat que “Presentarem una instància a l’Ajuntament de Gandia sol·licitant s’arribe a un acord municipal per a operativitzar i donar suport a les nostres reivindicacions”.

Sr. ALFREDO CORTELL SIVERA, PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ JUBILATS I PENSIONISTES DE LA SAFOR, DAVANT EL SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE GANDIA, COMPAREIX I COM A MILLOR PROCEDISCA
EXPOSA:

Que l’Associació de “Jubilats i Pensionistes de la Safor” ve observant la creixent falta de respecte i consideració cap a les persones majors per part dels diferents estaments públics, com a Ajuntaments, Hisenda, INNS (cites en línia), Bancs i altres entitats financeres, etc., per la qual cosa considerem la nostra obligació denunciar les següents situacions que s’estan produint diàriament com:

• Ja no existeix en les Institucions citades una atenció personalitzada on la persona major puga acudir in situ a les seues oficines i fer els seus tràmits, i ens veiem obligats a haver de passar per la via en línia, on naveguem perduts per tindre una gran ignorància en temes informàtics.

• Concretament en els Bancs es poden observar  les llargues coles vergonyoses a la intempèrie, passant fred, calor, o pluja sense importar l’edat i amb el consegüent risc d’emmalaltir, i quan aconseguim accedir a les oficines se’ns remet a la VIA EN LÍNIA perquè formalitzem les nostres peticions en l’àmbit informàtic.

Aquesta situació s’ha agreujat en l’època de la pandèmia COVID-19-20 i 21, amb unes certes pràctiques resolutives i que segons sembla han arribat per a quedar-se, on els bancs han disminuït extremadament el nombre d’oficines i de personal, amb la qual cosa el caos és ja conegut, produint-se un tracte humiliant, inhumà i inútil cap als majors.

• Per no parlar de les dificultats que han tingut els pensionistes o les persones que havien de tramitar les seues prestacions amb les oficines del INNS, estant les oficines tancades al públic i remetent-nos a una via en línia que fins a un expert tenia les seues dificultats, i no existint una altra alternativa per a la tramitació.

Per tot el que s’ha exposat,

SOL·LICITEM

PRIMER.- Que aquest Ajuntament facilite consultes presencials amb la gent gran, evitant els mitjans informàtics. La gent gran manca de la preparació i fins i tot dels mitjans per a efectuar-les. Entenem que l’Administració ha d’acostar-se als ciutadans, sent la realitat actual que els ciutadans (gent gran) s’hagen d’acostar a l’Administració.

SEGON.- Que aquest Ajuntament, com a representant més pròxim als seus ciutadans, realitze les gestions que considere oportunes per a aconseguir que la resta de les Administracions assumisquen les mateixes normes referides abans, adoptant-se un acord municipal on es manifeste la voluntat d’aquest Ajuntament sobre aquest tema.

TERCER.- Que aquest Ajuntament eleve als responsables del Govern, l’exigència que els bancs i entitats financeres, sense dilació, prenguen les oportunes mesures per a atendre de manera presencial a la gent gran, considerant que les cues en els bancs, per decència, han de desaparéixer.

Per tot el que s’ha exposat, SUPLIQUE, que tenint per rebut aquest escrit, se servisca admetre’l i es consideren les nostres peticions.

Gandia a 10 de gener de 2022

EL PRESIDENT

Signat Alfredo Cortell *Sivera

Al *EXCMO SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE GANDIA

Articles relacionats