22.6 C
Gandia
Diumenge, 14 abril, 2024

‘Plasma la teua generositat’ campanya per a augmentar les donacions de plasma

 

– Amb el lema ‘Plasma la teua generositat’, es pretén aconseguir més donants de plasma i donar les gràcies als qui ja ho són

– El plasma s’utilitza principalment per a elaborar medicaments que permeten viure amb qualitat a molts pacients

El Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana (CTCV), llança la campanya ‘Plasma la teua Generositat’ per a informar i conscienciar sobre la donació de plasma. Es tracta d’una acció finançada amb els fons que el Ministeri de Sanitat ha destinat a desenvolupar accions destinades a incrementar les donacions de plasma a Espanya.

La campanya té dos eixos comunicatius que pretenen informar, captar i fidelitzar a les persones donants. D’una banda, la realització de 22 jornades de comunicació al carrer de fi divulgativa i publicitària, amb elements escènics per a captar l’atenció del ciutadà. I per una altra, l’edició d’un vídeo explicatiu de menys de 2 minuts de duració i amb accés QR disponible en la web del CTCV i les seues xarxes socials, que permetrà la inscripció en el programa de donants de plasma.

El plasma és el component sanguini més deficitari al nostre país. Actualment, l’obtingut de la donació de sang convencional no és suficient per a garantir un nivell òptim de subministrament. Així que, amb la finalitat d’obtindre el necessari s’efectua la donació a través d’un mètode especial anomenat plasmafèresi.

Per a augmentar l’obtenció de plasma cal sensibilitzar a la societat de la necessitat d’aquest component i del seu paper en la salut de la població, també resulta imprescindible explicar la particularitat d’aquest mena de donació.

Necessitat de plasma

El CTCV cobreix les necessitats hemoteràpies de tots els hospitals de la Comunitat Valenciana. Dins d’aquestes es troba la de proporcionar productes medicinals derivats del plasma per a tractar diverses patologies (l’hemofília o altres factors congènits de coagulació que provoquen hemorràgies, malalties autoimmunes, deficiències congènites de la immunitat que cursen amb infeccions greus, cremades, etc.).

El plasma és la part líquida de la sang i està format principalment per aigua i per proteïnes com ara l’albúmina, immunoglobulina i factors de coagulació, amb tot això es fabriquen medicaments. Sense aquests productes derivats del plasma, molts malalts no podrien superar les seues malalties.

La persona donant de plasma

La donació de plasma es realitza mitjançant unes màquines específiques, que efectuen la tècnica de l’afèresi o separació cel·lular i que permeten extraure uns 600 mil·lilitres de plasma i la resta de components es retorna a la sang. La duració del procés és d’uns 40 minuts i la recuperació del donant és immediata, el procés es pot repetir al cap de 15 dies.

Els requisits són els mateixos que per al donant de sang, potser un millor accés venós, disposar d’una mica més de temps, demanar cita i desplaçar-se als centres de Transfusió de cada ciutat que és on es troben posicionades les màquines.

Articles relacionats