OLIVA INSISTEIX EN POSAR UN ESTABLIMENT A LA PLATJA RABDELLS I REMET A COSTES UN INFORME DE MESURES CORRECTORES

 

La documentació enviada la completen el Decret de l’alcaldia, signat a proposta del regidor de platges, aprovant l’informe i el replanteig de les instal·lacions pel que fa a la platja de Rabdells i el plànol de replanteig de les instal·lacions i proposició d’accessos a les instal·lacions.

Val a dir que els tècnics del Servei de Vida Silvestre realitzaren una visita a la platja de Rabdells per conéixer in situ les mesures proposades, que foren explicades per l’Enginyera Tècnica Agrícola de l’Ajuntament d’Oliva.

Deu cartells opten a anunciar les festes de Moros i Cristians d’Oliva