OLIVA INSISTEIX EN POSAR UN ESTABLIMENT A LA PLATJA RABDELLS I REMET A COSTES UN INFORME DE MESURES CORRECTORES

 

La documentació enviada la completen el Decret de l’alcaldia, signat a proposta del regidor de platges, aprovant l’informe i el replanteig de les instal·lacions pel que fa a la platja de Rabdells i el plànol de replanteig de les instal·lacions i proposició d’accessos a les instal·lacions.

Val a dir que els tècnics del Servei de Vida Silvestre realitzaren una visita a la platja de Rabdells per conéixer in situ les mesures proposades, que foren explicades per l’Enginyera Tècnica Agrícola de l’Ajuntament d’Oliva.

Oliva aplica una nova rebaixa al rebut de l’IBI del 3’54% per a 2019