24.2 C
Gandia
Dimarts, 4 octubre, 2022

OLIVA ES DOTA D’UNA ORDENANÇA PER IMPEDIR EL CONSUM D’ALCOHOL A LA VIA PÚBLICA

L’ordenança s’ha redactat en compliment de la competència municipal prevista en l’article 69.7 de la Llei 10/2014, del 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana, que estableix que a través de les ordenances municipals es podrà autoritzar la venda, el subministrament i el consum de begudes alcohòliques en determinats llocs de la via pública, o en determinats dies de festes patronals o locals, o en dies especials de concerts o similars i sempre en els supòsits que determine l’Alcaldia.

En definitiva, es tracta d’un instrument administratiu adient per tal d’ordenar la competència municipal en la regulació del consum de begudes a la via pública, així com per tal d’exercir la corresponent competència sancionadora en el cas de les infraccions lleus.

L’ordenança també estableix la prohibició total de consum d’alcohol en la via pública sense autorització municipal, per tal d’evitar el denominat botellot.

El regidor de Festes de l’Ajuntament d’Oliva, Pepe Salazar, ha destacat que es tracta d’una normativa “de consens i també participativa, ja que a partir d’ara qualsevol persona o col·lectiu, fester o veïnal, podrà donar la seua opinió. De fet anem a enviar-la als diferents col·lectius i associacions de la ciutat. Al final el que volem és fer una norma que done satisfacció a tots els ciutadans, tant als festers com als veïns que no ho són”. Salazar ha afegit també que l’ordenança “és absolutament necessària si volem evitar les multes per consumir alcohol en un sopar al carrer festiu o veïnal que estableix la llei de la Generalitat, i al mateix temps podrem disposar d’una ferramenta normativa municipal per lluitar contra el “botellón” que tant molesta als veïns especialment durant els caps de setmana”.

Articles relacionats