Oliva edita fullets informatius amb les passes a donar per a finalitzar el sector Canyaes 1

No hi ha aprovació definitiva del pla parcial, la superfície real del sector era superior a la planificada, s’hi va incorporar domini públic a una parcel·la privada, es va deixar sense executar el carril bici, no hi ha contracte entre l’agent urbanitzador i l’Ajuntament, i l’aval es va dipositar sis anys després del termini establer. Són algunes de les deficiències que han provocat un retard de diversos anys en el Sector Canyades 1 d’Oliva, per al que l’ajuntament ha fixat ara un full de ruta per a la seua finalització.

L’Ajuntament ha edita un futllet informatiu amb els principals antecedents administratius de les irregularitats detectades, les gestions realitzades fins ara per tal de solucionar-les, així com el full de ruta per a la finalització definitiva.

Segons eixe fullet, en els últims anys, «en el Sector Canyades 1 s’han detectat irregularitats importants que han donat peu a complicades qüestions jurídiques i urbanístiques. S’han generat situacions enrevessades, i expedients administratius complexos que, en alguns casos, han generat recursos en via contenciosa administrativa. En definitiva, retards i complicacions en el procés urbanitzador del sector».

Després de moltes gestions i expedients iniciats, finalment, el Ple de l’Ajuntament del passat 4 d’abril, a proposta de l’alcalde, va assumir el full de ruta per a la finalització definitiva del sector.

Per eixe motiu, l’Ajuntament ha editat un fullet informatiu sobre les principals irregularitats detectades, de les gestions realitzades per resoldre-les i les que té previst emprendre l’Ajuntament amb l’objectiu de donar una solució definitiva.

El fullet s’ha fet arribar en paper imprés a cadascuna de les persones afectades, a les veïnes i veïns dels carrers que fiten amb el sector, i es pot consultar i descarregar des de la pàgina web de l’ajuntament: www.oliva.es

Et Pot Interessar