19.7 C
Gandia
Diumenge, 26 març, 2023

Normes i recomanacions generals per a les festivitats i festes populars

Des del Centre de Salut d’Oliva us compartim el pla sanitari per a les celebracions populars, amb algunes normes i recomanacions que tenen l’objectiu de generar un nou model festiu, sanitàriament responsable.

1. L’ús de la màscara serà obligatori en tot cas, fins i tot a l’aire lliure, tant per a les persones que participen en l’esdeveniment com per al públic que puga assistir-hi, excepte per a les persones menors de 6 anys.

2. Si els actes són de caràcter estàtic, es desenvoluparan en llocs o espais delimitats on es puga controlar l’aforament i l’accés.

3. Es pot realitzar qualsevol acte de caràcter musical o cultural, establint butaques o seients preassignats, mantenint un seient de distància en la mateixa fila en cas de seients fixos, o complint la distància interpersonal d’1,5 metres si no hi ha seients fixos, excepte convivents. S’haurà d’assegurar una ventilació suficient i una distància de seguretat de, com a mínim, 2 metres entre músics, cantants o persones mantenidores de l’acte i el públic.

4. Si l’activitat és itinerant, s’haurà d’organitzar evitant aglomeracions.

5. En tot cas s’hauran de prendre mesures adequades i suficients per a reduir la possibilitat que es produïsquen aglomeracions als voltants del lloc on es desenvolupe l’activitat.

6. No es poden realitzar revetles, discomòbils i actuacions esporàdiques o amateurs de cant.

7. Es poden fer karaokes amb ús obligatori de màscara.

8. Està permés el ball, amb ús obligatori de màscara, sense possibilitat de consum d’aliments i begudes durant el ball, i sempre en l’espai que s’assigne o en l’espai on s’ubique cada usuari, tot respectant la distància interpersonal de seguretat.

9. Qualsevol activitat assimilable a la d’hostaleria i restauració que es duga a terme haurà de complir les mesures previstes en la normativa sanitària vigent.

10. En esdeveniments o celebracions a l’aire lliure, el consum d’aliments i begudes es farà exclusivament en la zona de restauració que s’habilite, si és el cas, que haurà d’estar separada de la zona de l’esdeveniment i complir les mesures pròpies dels establiments d’hostaleria i restauració.

11. S’hauran d’abstindre d’assistir als actes totes les persones que presenten símptomes compatibles amb la covid-19, o que estiguen en aïllament o en quarantena.

12. Es descentralitzaran els actes susceptibles de generar aglomeracions, i no s’utilitzarà el centre de les localitats com a punt neuràlgic de la festa. En els espais on es desenvolupen els actes festius s’haurà d’establir un control d’entrades i eixides, escalonat per a evitar aglomeracions.

A continuació, us adjuntem el protocol complet.

Es recomana el seguiment d’aquestes normes per tal de gaudir al complet de la celebració d’actes festius, i disposar de la seguretat necessària.

Articles relacionats