LYDIA MORANT ASSEGURA QUE L’ADJUDICACIÓ DEL CENTRE ESPORTIU ROÍS DE CORELLA HA ESTAT TRANSPARENT

La regidora delegada d’esports de l’Ajuntament de Gandia, Lydia Morant, ha dit que l’ajudicació del centre esportiu Roís de Corella “h estat transparent”, a les acusacions abocades PP i les informacions que vinculen a l’empresari beneficiari amb la formació política Ciutadans, la clau del govrn local.  Respecte de les crítiques que ha fet el PP, Morant considera “curiós que es pose l’ombra del dubte sobre un procediment negociat, com si en la passada legislatura no se n’haguera fet cap”.
Segons ha declarat Morant, “els tècnics de l’ajuntament presenten les empreses, i de fet han presentat a totes les empreses que han mostrat interès per gestionar el CE Roís de Corella i el seu restaurant”. Un total de 7 empreses com ja va explicar Lydia Morant en roda de premsa.

Lydia Morant li ha recordat al regidor del PP Vicent Gregori que “un procediment negociat no és gestionat per polítics sinó per funcionaris. Ni oposició ni govern han format part del procés, així que són els tècnics els qui informen a favor d’aquesta empresa”. A més, ha repassat l’agenda del tràmit que ha seguit l’adjudicació per a defensar-se de l’acusació de mentidera quan en la passada Comissió d’Educació, Joventut, Cultura i Esports va contestar a l’oposició que encara no es coneixia l’empresa concessionària dient que “el decret no es va signar fins a l’endemà”. Morant ha afirmat que ella va ser qui va informar als populars i a més els va comunicar que “tenien l’expedient a la seua disposició”.
Respecte a les acusacions personals que els populars han fet sobre el pare de la regidora d’esports (un dels qui inicialment pretenia opttar a la concessió), ha volgut aclarir que “efectivament el meu pare va intentar licitar quan el PP governava, però quan jo vaig entrar en el govern, el meu pare es va retirar de tot procediment perquè no es poguera sembrar cap tipus de dubte sobre aquest tema”. I conclou: “ja n’hi ha prou de mentir i difamar. No acceptem lliçons de transparència d’els qui van governar Gandia amb total opacitat i tenen en les seues files imputats per corrupció”. I afegeix, “un informe favorable dels tècnics és garantia suficient que aquest govern aquesta prenent les decisions pels informes tècnics no per qüestions polítiques”.
Respecte a l’empresa adjudicatària, domiciliada a Gandia, té també en el seu objecte social la gestió d’ “activitats esportives”, com així consta en l’expedient del procediment negociat seguit. El decret d’adjudicació deixa clar el procediment i els possibles licitadors, d’entre els quals finalment 3 van presentar oferta conformement al plec de condicions. “Hem fet un procediment negociat amb invitació a 7 empreses, de les quals van presentar oferta 3, per a desbloquejar un concurs que havia quedat desert amb el PP i poder donar-li solució al centre esportiu, i es deixa explicat a les clares com hem actuat: respectant els procediments i els informes que valoren si les ofertes s’ajusten als plecs, i quines millores i oferta econòmica presenten”. El decret d’adjudicació amb l’informe tècnic va ser remès també ahir mateix.

Et Pot Interessar