L’hospital de Gandia és el primer centre sanitari valencià en mecanitzar la dispensació de medicaments

L’hospital Francesc de Borja de Gandia és el primer centre sanitari valencià que ha aconseguit mecanitzar la dispensació intrahospitalària dels medicaments. Aquest sistema de dispensació per dosis unitàries es realitza directament des de l’Orion Clínic Terapèutic, l’aplicació de prescripció informatitzada desenvolupada per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
Es tracta d’un programa que permet als especialistes de l’hospital realitzar tant prescripcions farmacològiques i nutricionals dels pacients ingressats com d’aquells atesos en el servei d’Urgències. A més, ofereix als professionals tota la informació clínica referent tant a la seua hospitalització com d’atenció primària.
D’aquesta manera, s’aconsegueix que tots dos processos, el de la prescripció informatitzada de medicaments i el de la dispensació intrahospitalària estiguen totalment integrats de forma informàtica, la qual cosa augmenta l’efectivitat i seguretat dels mateixos.
La prescripció de medicaments en els hospitals és un procediment molt complex i altament especialitzat, que requereix d’un estricte sistema de revisió i control per a aconseguir els millors resultats terapèutics amb els menors riscos possibles.
Els farmacèutics especialistes de l’hospital revisen diàriament els més de 200 tractaments que es prescriuen, en un procés de validació continu.
Amb aquest sistema, s’evita el pas intermedi d’haver d’imprimir el document de prescripció de la medicació i portar-lo en mà fins al servei de Farmàcia per a la seua validació, la qual cosa augmenta la seguretat i l’efectivitat.
L’assoliment de l’hospital de Gandia ha consistit a aconseguir que després de la validació farmacèutica, les prescripcions passen directament als dispositius mecànics que s’utilitzen per a l’emmagatzematge i la preparació dels tractaments, per a més tard ser enviats a les unitats clíniques mitjançant el sistema de dosis unitàries.
Amb açò, l’hospital Francesc de Borja es converteix en un referent en alta tecnologia utilitzada en el procés fàrmac-terapèutic. La complexitat del procés ha involucrat tant al servei d’Informàtica com als diferents serveis clínics de l’hospital, i suposa una facilitació i millora en la coordinació dels professionals mèdics, farmacèutics i d’infermeria en la seua labor assistencial.

Et Pot Interessar