L’Hospital de Gandia aplica el protocol de l’associació Dolina davant morts gestacionals i perinatals

L’Associació Dolina, grup de suport davant la mort gestacional i perinatal de la Safor, està d’enhorabona. Aquesta setmana s’ha presentat el protocol de l’Hospital de Gandia davant un cas de mort gestacional i perinatal, un protocol que compta amb les recomanacions aportades per l’associació.
“Per a Dolina és molt positiva la implicació de l’Hospital de Gandia des del principi, és molt important que hagen tingut en compte les nostres experiències i recomanacions ja que, en aquests casos l’atenció i la manera de tractar la situació és clau per al posterior duel. Per açò hem treballat des del principi amb un objectiu clar, que tots els professionals sanitaris que estan en contacte amb una mare, pare i família a la qual acaben de dir-li que el seu fill/a, nét/a, nebot/da està mort, actuen de la manera més empàtica possible. Per als professionals és un pacient més, per a eixa mare, pare o família és la primera i última vegada que van a veure al seu fill/a, nét/a nebot/da amb el qual ja havien planejat una vida futura. Per açò cal tractar el tema amb delicadesa, ja que la seua estada en l’hospital i el tracte és clau per a la seua posterior vida”, han assenyalat des de Dolina. A més de l’Hospital de Gandia, estem treballant amb el de Dénia, en el qual vam fer una presentació d’aquestes recomanacions davant el seu personal sanitari i volem continuar treballant amb el de la Ribera, etc.”
“Allò important és arribar a quants més hospitals millor, perquè qualsevol mare, pare o família que passe per aquesta situació tan dramàtica tinga la millor atenció sobre aquest tema”, han afegit des de l’associació.
La relació professional entre Dolina i l’Hospital de Gandia es va iniciar en el mes de novembre. En aquest mes va tenir lloc una primera reunió en la qual Dolina els va presentar un protocol de suggeriments i recomanacions davant un cas de mort gestacional i perinatal, tenint en compte les experiències de cadascuna de les famílies que conformen l’associació perquè l’atenció sanitària i professional siga el més empàtica i positiva possible. El cap de ginecologia de l’Hospital, el Dr. Carmona i el seu equip, es va mostrar molt implicat amb el tema i, atesa la inexistència d’un protocol ampli sobre aquest tema en el qual també es donara cabuda a la part emocional del procés, no solament a la mèdica, van accedir a aplicar les recomanacions de Dolina perquè l’atenció en aquests casos fóra la millor. 
Després de diverses reunions posteriors, aquesta mateixa setmana ha sigut quan la Dra. Sanz, encarregada del seguiment de les pacients en aquest tipus de casos, ha presentat el protocol d’actuació davant una mort gestacional i perinatal de l’Hospital de Gandia. El protocol arreplega, una a una, les recomanacions aportades per l’associació i la seua aplicació en aquest centre hospitalari. 
L’associació Dolina, grup de suport a la mort gestacional i perinatal de la Safor, té la seua seu a Gandia. Es reuneix una vegada al mes, normalment el primer dilluns de mes, en el Centre Social Joan Climent del municipi. Aquells/as interessats/as a contactar amb l’associació poden fer-ho per mitjà de l’e-mail dolinagrupdesuport@gmail.com, a través de FBDolina, Grup de Suport a la Pèrdua Gestacionali Perinatal de la Safor o dels telèfons 650 39 18 36 o 627 36 30 87.

Et Pot Interessar