LES MONGES DE SANTA CLARA BUIDEN EL MUSEU I L’AJUNTAMENT TITLLA EL FET DE «DESVALISAMENT»

Les monges de Santa Clara de Gandia han buidat el museu adjacent i han traslladat les obres, una de les més importants col·leccions de pintura d’Espanya, al monestir. Així ho han fet saber este dilluns 6 de juny a l’Ajuntament, coincidint amb el dia del tancament setmanal del Museu. El delegat de Patrimoni del Monestir de Santa Clara s’ha dirigit a l’Ajuntament comunicant que s’ha procedit a la retirada del Museu de totes les obres dipositades, que passen a ser custodiades al Monestir, fins que es resolga la creació i provisió de l’organigrama desitjable per al funcionament del Museu.

L’ajuntament ha titllat el fet de «desvalisament» i ha dit que això ha estat possible perquè en virtut d’allò acordat en el conveni de préstec d’obres, les Germanes del Monestir de Santa Clara tenen un accés lliure i directe al Museu, així com les claus per a l’activació i desactivació de les alarmes.

El desencontre té base econòmica.  El 18 de setembre de 2002 es va signar un conveni entre el Monestir de Santa Clara de Gandia i l’Ajuntament per al manteniment, conservació i restauració de les obres d’art del Monestir. Conveni que es va anar renovant anualment amb una dotació econòmica de 50.000 euros.

El 19 de febrer de 2010, es va subscriure un nou conveni de col•laboració entre el Monestir de Santa Clara de Gandia i l’Ajuntament, en virtut del qual es va acordar el préstec de les obres d’art de la col•lecció del Monestir, per a la seua exposició estable al futur «Museu de Santa Clara» de Gandia, així com la continuació del manteniment, conservació i restauració de les obres d’art del Monestir. Aquest nou conveni va mantenir la dotació econòmica de 50.000 euros anuals.

L’esmentat acord va ser parcialment substituït per un altre posterior de data 18 de maig de 2011, subscrit igualment entre el Monestir i l’Ajuntament, mantenint-se inalterada la cessió acordada d’obres d’art en préstec per a la seua exposició permanent al Museu.

En data 1 de gener de 2014, va entrar en vigor un nou conveni entre la Universitat Politècnica de València, el Monestir i l’Ajuntament, per a l’organització, coordinació i gestió del Museu, amb una dotació de 50.000 euros, i que tenia com a objectiu la monitorització i assessorament per part de la UPV per a l’organització, coordinació, gestió i posada en funcionament del futur Museu.

L’1 de gener de 2015, va entrar en vigència un altre nou conveni entre la Universitat Politècnica de València, l’Arquebisbat de València i l’Ajuntament de Gandia pel qual aquest últim subvencionava amb 77.440 € la realització per la UPV del projecte de «Estudi científic- tècnic, posada en valor i interpretació del patrimoni històric-artístic moble del Monestir de Santa Clara i el Museu de Santa Clara de Gandia». Amb això es va iniciar la catalogació científica i raonada de la col•lecció.

L’Ajuntament va realitzar a càrrec seu les obres de reinstal•lació del Museu Arqueològic i les d’adequació de l’Hospital de Sant Marc per a la instal•lació del Museu de Santa Clara.

Després de la inauguració del Museu, el conveni va expirar el 31 de desembre de 2015. I no és possible la renovació,, segons fonts municipals. Mitjançant Decret 1062/2016 de 2016.02.26, es va adjudicar a la Universitat Politècnica de València un contracte de serveis per a la culminació de la catalogació científica i raonada dels fons artístics del Monestir i Museu de Santa Clara de Gandia.

El 9 de març de 2016 el delegat de Patrimoni del Monestir de Santa Clara, Ximo Company, es dirigix a l’Ajuntament manifestant que de no resoldre aviat la creació i provisió dels llocs de treball necessaris per al funcionament del Museu, es procediria al seu tancament el 5 de juny del 2016.

Donada la impossibilitat per part de l’Ajuntament de la creació i provisió de nous llocs de treball per exigències del Pla d’Ajust, l’Ajuntament de Gandia, amb la conformitat de l’Arquebisbat de València i del professor responsable de la UPV, i al seu torn del delegat de patrimoni de l’arquebisbat, van proposar a la Generalitat, durant el mes d’abril de 2016, encomanar-li la direcció tècnica artística del Museu, a través del Museu de Belles Arts de València, a través d’un conveni que està sent estudiat per la Conselleria d’Educació, cultura i Esport.

El passat divendres, 3 de juny 2016, davant l’anunci de la UPV que ja havien finalitzat els treballs de catalogació, així com l’estudi i identificació de totes les peces exposades i dipositades al Museu, es van preparar els treballs de recepció de totes les fitxes catalogràfiques elaborades per la UPV, i es van verificar totes i cadascuna de les 106 obres ubicades en el Museu de Santa Clara. Treballs que no van quedar finalitzats a falta de la impressió i lliurament d’un conjunt de fitxes. Les parts van quedar de nou emplaçades per al pròxim dia 8 de juny.

Aquest mateix dia, 3 juny, es va mantenir una reunió amb l’abadessa del Monestir de Santa Clara, a la qual acompanyaven altres dues monges, per comunicar-les les operacions que s’estaven realitzant, i per garantir-les la comprovació de totes i cadascuna de les peces, i el desig municipal que el Museu quedés obert al públic com a exposició, sense cap alteració, fins que tinguérem resposta de la Generalitat o es trobés una solució alternativa, ja que ni la UPV desitjava signar més convenis, ni l’Arquebisbat tampoc. Se’ls va pregar una mica més de paciència fins a obtenir resposta de la Generalitat, i que per favor, no forçaren el tancament del Museu. Finalment no ha estat possible i el monestir ha retirat les obres. 

 

Et Pot Interessar