LES 3 DIPUTACIONS I 14 AJUNTAMENT PARTICIPEN A GANDIA EN UNA JORNADA SOBRE LA GESTIÓ DIGITAL DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

L’evolució imparable de la tecnologia obri múltiples i nous escenaris en les relacions socials. La pròxima entrada en vigor de la Llei de Procediment administratiu electrònic és una oportunitat –i un repte– per a consensuar i intercanviar experiències en l’àmbit de l’Administració electrònica. Representants de les tres diputacions i de 14 Ajuntaments de les provincies d’Alacant, Castelló i València, des de les respectives capitals de província, municipis de més de 25.000 habitants i d’altres de menys població, han compartit amb aquest objectiu una jornada de treball en la Casa de Cultura Marqués de Gónzalez de Quirós.

 

Des d’una visió multidisciplinar (informàtics, juristes, responsables d’innovació, modernització, gestió documental i arxiu) aposten decididament per compartir eines i experiències, de la necessitat ineludible de generar aliances a partir del coneixement de la realitat i del treball en cada Administració. La finalitat última és aconseguir una gestió àgil dels tràmits administratius, ara ja de forma electrònica, l’accés –transparent– a la informació pública, la rendició de comptes i la recuperació de la informació digital al llarg del temps.

Aquesta primera trobada tècnica en Gandia pretén obrir una espai viu de treball, dinámic, de sumar esforços a l’hora de generar i compartir solucions pràctiques en la gestió electrònica de les Administracions públiques. I que siguen sostenibles i de gran impacte per augmentar la qualitat dels serveis públics en sintònia amb les necessitats i exigències de l’actual societat digital.

Et Pot Interessar