18.2 C
Gandia
Diumenge, 24 setembre, 2023

L’Assemblea General de Caixa Ontinyent aprova els comptes de 2022 i llança el Pla Estratègic 2023-2025

 

– L’objectiu és situar-se com a entitat valenciana de referència, reafirmant la seua funció social com a caixa d’estalvis.

– Expansió, tecnologia, solvència i personal són els eixos principals del Pla.

Caixa Ontinyent ha celebrat  l’Assemblea General ordinària, amb assistència de 32 dels 47 membres que la conformen, és a dir, el 68% dels seus consellers generals.

Els comptes del 2022 mostren un benefici, abans d’impostos, de 12,1 milions d’euros, un 0,26% més que en 2021. Després del pagament d’impostos, que suposen 2,9 milions d’euros, el benefici net es va situar en 9,2 milions d’euros.

La proposta de distribució d’aquests beneficis permet elevar el nivell de capitalització de l’entitat (en destinar-se 8,2 milions d’euros a reserves) i potenciar les accions de la seua obra social (a la qual es destinen 1,0 milions d’euros).

La morositat va baixar al 2,62% amb una cobertura del 84,15%, i el capital CET1 es va situar en el 15,08%, molt per damunt del mínim exigit pel Banc d’Espanya.

Pla Estratègic

L’Assemblea General ha donat el seu vistiplau al nou pla estratègic, dissenyat pel Consell d’Administració per als exercicis 2023-2025, concebut per a adaptar-se i buscar oportunitats en aquests nous temps, amb una situació emmarcada hui en un context inflacionista, de forta competència, i amb una regulació financera sotmesa a constants canvis a causa de factors com el canvi climàtic o l’evolució digital cap a la intel·ligència artificial.

Amb aquest pla, Caixa Ontinyent:

– Reafirmarà la seua funció social com a banca de proximitat, al costat de famílies, autònoms i pimes, assegurant la disponibilitat dels estalvis, impulsant l’economia, facilitant l’accés als serveis bancaris i, sobretot, continuant la seua important obra social.

– Consolidarà posicions i iniciarà un període d’obertura a noves zones en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

– Definirà un model tecnològic de futur, amb totes les innovacions que s’acceleren constantment, al servei de les persones i comptant sempre amb el seu personal com a pilar fonamental.

– Reorientarà el seu negoci amb un model que mantindrà la seua rendibilitat i sostenibilitat i, en conseqüència, els seus alts estàndards de solvència.

En opinió del seu President, José Pla, “és un pla impulsat pel Consell d’Administració per a afrontar el futur amb garanties; hem comptat per això amb l’experiència del personal i l’hem abordat com a element de reflexió, de cohesió i de motivació. Pretenem que *Caixa Ontinyent es consolide com a entitat valenciana de referència, que cresca i que amplie la seua ja important acció social”, assegurant sense dubtes que “ho aconseguirem perquè partim d’una situació molt positiva, amb la cohesió dels nostres òrgans de govern, la professionalitat del nostre personal, els recursos necessaris, una experiència de 139 anys i, sobretot, amb la confiança d’uns clients que coneixen el valor incalculable de la funció social que desenvolupa Caixa Ontinyent”.

Obra Social

Els resultats obtinguts, juntament amb altres romanents, recuperacions i ingressos, permeten un pressupost d’obra social per al 2023 d’1,5 milions d’euros.

Enguany es mantindran els programes establits respecte al manteniment dels centres propis i en col·laboració, amb la reobertura del Club de Jubilats d’Ontinyent com a Centre Cívic en col·laboració amb l’Ajuntament; i també els programes d’investigació i divulgació de temes autòctons a través de publicacions, col·laboració amb els col·lectius, presència als Campus i gestió de les fundacions participades de caràcter assistencial, docent i cultural.

A més, des de la Fundació Caixa Ontinyent s’impulsarà un programa de Formació i Integració per als joves, es mantindrà l’activitat del Mont de Pietat, es potenciarà l’activitat del Centre Cultural Caixa Ontinyent i es diversificaran els programes d’educació financera, amb especial rellevància a la formació de formadors, cursos i conferències a alumnes d’ESO i de Batxillerat, l’App de contes infantils, accions específiques per a majors, i altres activitats d’informació i divulgació a través de la web i de xarxes socials. Aquest programa formatiu està sent utilitzat per més de 38.000 persones de diferents punts de la geografia espanyola.

Articles relacionats