11.5 C
Gandia
Dimecres, 21 febrer, 2024

L’Alqueria de la Comtessa impulsa un programa de beques de formació

 

L’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa posa en marxa la iniciativa l’Alqueria et beca 2022

L’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa atorgarà beques de formació per a estudiants del municipi, gràcies a la iniciativa l’Alqueria et beca 2022. Amb aquest programa es pretén concedir beques per a estudiants oficials de grau o postgrau i per a cicles de formació professional superior, per a prestar serveis durant el període de vacances dels estudiants, en les diferents àrees o departament municipals de l’Ajuntament, segons necessitat del servei i atenent el perfil professional dels aspirants. Les estades començaran el 4 de juliol i duraran 2 mesos amb una jornada de 25 hores setmanals.

Les beques, objecte d’aquest programa, s’adjudiquen mitjançant concurrència competitiva i cadascuna d’elles està dotada amb un import de 500 euros bruts mensuals a abonar en períodes vençuts. 

Alguns dels requisits són: posseir veïnat administratiu en el municipi abans de la data de publicació d’aquestes bases; tindre 18 anys complits; estar cursant alguns dels ensenyaments oficials (cicles formatius de formació professional superior o cicles universitàries oficials de grau o postgrau); estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social, la qual cosa s’acreditarà mitjançant declaració responsable; i no estar gaudint d’una altra beca o ajuda de la mateixa finalitat així com no desenvolupar una activitat laboral durant el període de gaudi de la beca.

En la pàgina web municipal (www.lalqueriadelacomtessa.com) s’indica als interessats les bases i la documentació que han d’aportar, concretament en l’apartat tràmits i gestions.

Les sol·licituds es poden presentar presencialment acudint a l’Ajuntament en horari d’atenció (de 10:30 a 14:00 h) o telemàticament a través del correu de registre@lalqueriadelacomtessa.es.

Articles relacionats