L’AJUNTAMENT DE GANDIA GARANTEIX TOTS ELS LLOCS DE TREBALL MALGRAT EL PLA D’AJUST

El regidor responsable d’Administració, Jose Manuel Prieto, ha valorat aquest matí la petició realitzada pels funcionaris del grup C2, ha garantit la conservació de llocs de treball malgrat el pla d’ajust, i ha afirmat que les condicions no permeten atendre les reivindicacions a curt termini. 

«No sé si tota la vida han estat reivindicacions desateses, el que si és cert, és que no tota la vida hi ha hagut en l’ajuntament un Pla d’Ajust com el que ens condiciona en aquest moment tant en tots els capítols del pressupost com sobretot en el capítol 1 per què ens exigeix una retallada del 5% del capítol de personal. El que hem fet fins al moment des del govern municipal és garantir tots els llocs de treball de l’Ajuntament de Gandia», ha declarat José Manuel Prieto.

 

Prieto ha recordat que la retallada en este capítol, del 5%, s’ha fet a costa dels plans d’ocupació que s’havien finançat des de l’ajuntament. Ara han de vindre impulsats d’altres administracions i s’ha aconseguit que no s’elimine cap lloc de treball de l’ajuntament.

Ara, apunta el regidor, és hora d’atendre en una planificació a mitjà i a llarg termini aquesta sèrie de reivindicacions que fa temps que venen reclamant-se des de les forces sindicals, la promoció interna, els drets dels auxiliars administratius de la casa, qüestions que han d’estar en una planificació a mitjà i llarg termini, i ha anunciat que «volem treballar amb els sindicats i començarem a avançar en aquest tema, una vegada finalitze l’estiu, de manera consensuada. El govern municipal garanteix tots els llocs de treball dels funcionaris i dels laborals d’aquesta casa».

Et Pot Interessar